Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели ваканция в една от шестте топ дестинации на турнето N-JOY Summer 2019!

Спечели ваканция в една от шестте топ дестинации на турнето N-JOY Summer 2019!


Изтекла !
Описание:

I. Организатор Организатор на Играта е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ “ OOД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“). II. Продължителност на Играта Играта стартира на 24.06.2019 г. и продължава до 02.08.2019 г., включително („срок на Играта“). III. Механизъм и условия за участие в Играта Играта се провежда на територията на Република България на официалния сайт на радио N-JOY: www.njoy.bg Всеки понеделник през срока на Играта, на страница www.njoy.bg, ще бъде публикуван 1 седмичен въпрос. Всеки желаещ да участва в Играта в посочения по-горе срок на Играта следва да отговори на зададения въпрос чрез регистрационна форма на страницата на Играта. В Играта могат да участват всички физически лица, които дадат отговор чрез регистрационната форма в страницата на игра. За валидни се приемат регистрации с посочени поне две имена по лична карта и валиден телефонен номер. От Играта ще бъдат дисквалифицирани участници, които използват няколко телефонни номера, регистрации или различни имена. Всяко лице, което даде отговор и се регистрира за участие чрез регистрационната форма на Играта, участва в жребия за седмичната награда. Всички участници се включват в томболата за седмичната награда само по веднъж, без значение от броя на дадените отговори. IV. Награда Седмичната награда е двудневна почивка за двама хотел в България. Точните дестинации, за всяка седмица от провеждането на играта, ще бъдат посочени на сайта www.njoy.bg, в понеделник с публикуването на седмичния въпрос. Точният ден и час, до които участниците ще могат да отговарят на седмичният въпрос, ще бъде обявяван всяка седмица с обявяването на седмичния въпрос. Седмичната награда в Играта за периода от 24 до 28 юни е осигурена от "ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД , София, бул. Черни върх 51Б, BG131468770, хотел Санта Марина – гр. Созопол, наричан за краткост „хотелът“. Печелившият участник в Играта ще може да се възползва от наградата си, след като предварително уточни датите си на престой със съответния хотел, в зависимост от наличните възможности на хотела. V. Теглене на наградата, обявяване на печеливш и получаване на наградата Всеки участник в Играта, който е дал отговор на седмичния въпрос чрез регистрационната форма в страницата на играта на сайта www.njoy.bg, може да спечели седмичната награда. Тегленето на седмичната награда ще бъде извършвано всеки петък, от представители на Организатора. Тегленето на седмичната награда се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници отговорили на седмичния въпрос. Печелившият участник ще бъдат обявен в страницата на играта на сайта www.njoy.bg и ще получи обаждане на посочения в регистрационната форма телефонен номер. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен телефонен номер, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. Съответният хотел ще издаде служебна бележка на печелившия участник, който е спечелили седмична награда на стойност 100 лева или повече. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ хотелите ще подадат информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица. Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, настоящ адрес, имейл и телефон. VI. Други условия С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на наградата от печелившия участник. С участието си в Играта, печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Организатора на хотелите с оглед получаване на наградата. С участието си в Играта се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора, на участващите хотели и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай, че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. Настоящите правила се публикуват в официалния сайт на Радио N-JОY www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ “ OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им.


http://www.njoy.bg/bg/games/view/618/n_joy_summer_gostuva_na_santa_marina_v_sozopol/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете