Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 5 подаръчни карти на стойност 300 лв всякаи 21 подаръчни ваучера по 50 лв всеки от Roshen

Спечелете 5 подаръчни карти на стойност 300 лв всякаи 21 подаръчни ваучера по 50 лв всеки от Roshen


Изтекла !
Описание:
 1. Обхват на Кампанията и механизъм за регистрация за участие

4.1. В Кампанията участват следните продукти с марката ROSHEN във всички разфасовки:

LACMI

1          Млечен шоколад “Lacmi”    90g

2          Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък и парченца солен карамел        90g

3          Млечен шоколад “Lacmi” с натрошени лешници  90g

4          Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус на ананас и йогурт   90g

5          Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус “Ягодова панакота”  90g

6          Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и вафли        105g

7          Млечен шоколад “Lacmi” с шоколадов пълнеж и вафли  105g

8          Млечен шоколад “Lacmi” с орехово-какаов пълнеж и крекер     110g

9          Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и бисквитав 115g

10        Млечен шоколад “Lacmi” Black, White & Caramel с млечен пълнеж, карамел и какаови бисквити            120g

11        Млечен шоколад “Lacmi” с цял лешник, шоколадов и карамелен пълнежи      295g

12        Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък, фъстъков пълнеж и карамел    295g

13        Млечен шоколад “Lacmi” с цели бадеми, бадемов пълнеж и карамел   300g

Roshen Dark

14        Черен шоколад “Roshen” Brut 80% 90g

15        Черен шоколад “Roshen” Extra Dark 70%   90g

16        Черен шоколад “Roshen” 56%         90g

17        Черен шоколад “Roshen” с натрошени лешници   90g

18        Черен шоколад “Roshen” с подсолени бадеми       90g

Roshen Whole nut

19        Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми  90g

20        Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми  90g

21        Черен шоколад “Roshen” с цяли лешници 90g

Roshen Bubble

22        Черен аеро шоколад “Roshen”         80g

23        Млечен аеро шоколад “Roshen”      80g

24        Бял аеро шоколад “Roshen” 80g

25        Бял аеро шоколад “Roshen” с карамел        80g

26        Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ананас         80g

27        Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ягода           80g

Roshen Nougat

28        Млечен шоколад “Roshen” с лешникова нуга        90g

29        Млечен шоколад “Roshen” с кокосова нуга           90g

30        Млечен шоколад “Roshen” с боровинкова нуга     90g

31        Млечен шоколад “Roshen” с портокалова нуга     90g

4.2. Участието в Кампанията е обвързано с покупка на един или повече от посочените по-горе в т.4.1. продукти, на обща стойност най-малко 4 (четири) лева с ДДС, посочена в една фактура/касова бележка.

4.3. За участие в Кампанията участник следва да регистрира данните от покупката (от касовата бележки) в следния сайт: www.roshen-bg.com, като следва стъпките и посочената в сайта процедура. С регистрацията си за участие участникът следва изрично да заяви, че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране за участие, участникът се включва за участие в Промоционалната Кампания и в тегленията на наградите.

4.4. За валидна регистрация се счита такава, в която участникът предостави име, фамилия, телефон за връзка, както и номера от касовата бележка за покупката/транзакцията за която става регистрацията.

4.5. Участникът трябва да запази касовата бележка/фактурата, която при спечелване на награда ще му бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията.

4.6. С регистрацията за участие в Кампанията, участникът се включва в теглене за наградите, описани в  т. 5.1. и т.5.2. по-долу.

 1. Награди и определяне на печеливши участници:

5.1. Всеки ден в периода на Кампанията, ще бъдат  теглени по 21 (двадесет и един) участници, които печелят ваучери за покупка на стойност 50 (петдесет) лева. Общо 1029 (хиляда и двадесет и девет) ваучера за покупка на обща стойност 51 450 (петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет) лева ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.

5.2. Веднъж на всяка седмица в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 5 (пет) участници, които печелят карта за подарък на стойност 300 (триста) лева. Общо 35 (тридесет и пет) подаъчни карти на обща стойност 10 500 (десет хиляди и петстотин) лева ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.

 • Ваучерът за покупка по т.5.1. по-горе служи като разплащателно средство (средство за замяна), срещу което приносителят му при предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера, приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи.
 • Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява.
 • Ваучерът за покупка може да бъде използван в търговски обекти на територията на Република България, като пълният списък на обектите е публикуван тук. Списъкът с обекти, в които ваучер за покупка може да бъде използван като разплащателно средство (средство за замяна) е публикуван и на следната интернет страница: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/.
 • Не се допуска ваучер за покупка да бъде заменян с неговата парична равностойност и срещу представяне на ваучера приносителят му не може да получи пари. Ваучерът може да бъде използван само в рамките на срока му на валидност, посочен на самия ваучер. След изтичане на този срок ваучерът се счита обезсилен и не може да служи като разплащателно средство.
 • Подаръчната карта по т.5.2. по-горе служи за разплащателно средство и може да бъде използвана на всеки един POS терминал на Mastercard или за плащане в интернет.
 • От картата не може да се теглят пари на банкомат.
 • Подаръчната карта може да бъде използвана без ограничение до изразходването на баланса по нея.
 • Организаторът не поема и не носи никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучер за покупка и/или на подаръчна карта, и не ги подменя.
 • Всички награди от Кампанията ще бъдат  изтеглени, на случаен принцип, чрез томбола, проведена в офиса на Организатора от тричленна комисия. Томболата ще се тегли автоматично, чрез платформата, където ще бъде заложена информацията за всички участници в съответния период. На всяко теглене ще бъде правен и запис.
 • Всекиден, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдест) лева, от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в рамките на предходния ден от, 00:00 ч. до, 23:59 ч. вкл. Първото теглене ще се проведе на 10.11.2020, а последното на 28.12.2020г. Всяка седмица, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 5 (пет) броя подаръчни карти на стойност 300 (триста) лева, както следва:
 • 1-во теглене: на 16.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 09.11.2020г. 00:00 ч. до 15.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
 • 2-ро теглене: на 23.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 16.11.2020г., 00:00 ч. до 22.11.2020 г., 23:59 ч. вкл;
 • 3-то теглене: на30.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 23.11.2020г., 00:00 ч. до 29.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
 • 4-то теглене: на07.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 30.11.2020г., 00:00 ч. до 06.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
 • 5-то теглене: на14.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 07.12.2020г., 00:00 ч. до 13.12.2020 г., 23:59 ч. вкл. и
 • 6-то теглене: на 21.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 14.12.2020г., 00:00 ч. до 20.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.
 • 7-мо теглене: на 28.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 21.12.2020г., 00:00 ч. до 27.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.

 

 • Резултатите от всяко теглене ще бъдат оповестявани от Организатора в деня на провеждането на съответното теглене, след 17:00 часа, на интернет страницата на Кампанията – www.roshen-bg.com.
 • Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и последните четири цифри на мобилните телефонни номера на печелившите.

5.3. В срок до 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите участници за спечелената награда и чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. По време на телефонния разговор печелившите ще трябва да потвърдят номер на регистрираната и налична касова бележка. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

5.4. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява на страницата на Кампанията www.roshen-bg.com/pechelivshi за период от 30 дни след приключване нa Кампанията

 1. Получаване на награди

6.1.  Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок до 30 (тридесет) работнидни след потвърждение на данните за доставка.

6.2. В случай че печеливш участник не получи наградата си в срок до 3 (три) месеца от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

6.3. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда, вещ или услуга.

6.4. При получаване на награда печелившият участник трябва задължително да предостави на куриера оригинала на печелившата касова бележка/фактура, доказваща заплащането на закупените от него стоки. Куриерът сверява номера на касовата бележка и стойността на покупката с информацията подадена му от Организатора за регистрираната от участника касова бележка в промоционалната страница www.roshen-bg.com. Ако предадената от участника касова бележка отговаря на всички условия и има идентичност на данните, куриерът взима оригинала на касовата бележка и предава наградата на печелившия участник.

6.5. Наградите се получават срещу легитимация с документ за самоличност и срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

6.6. Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на печеливш участник и/или негов придружител във връзка със спечелена награда (по време на получаване на наградата, по време на използване на наградата или др.), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Кампанията. Снимките и/или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).


https://roshen-bg.com/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория