Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете Jack Daniel’s Барбекюта, Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7l и още много награди

Спечелете Jack Daniel’s Барбекюта, Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7l и още много награди


Валидна до: 04.10.2020г.

Описание:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

“ЗА НЯКОИ ЛЯТОТО Е СЕЗОН, ЗА ДЖАК - ВРЕМЕ ЗА БАРБЕКЮ И УИСКИ”

 

03.08.2020, 00:01 - 04.10.2020, 23:59

 

 

СЕКЦИЯ 1. ОРГАНИЗАТОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА

 

1.1. Настоящята промоционална кампания “ЗА НЯКОИ ЛЯТОТО Е СЕЗОН, ЗА ДЖАК - ВРЕМЕ ЗА БАРБЕКЮ И УИСКИ” („Кампанията”) се организира от НЕКСТ ДИ СИ ООД, ЕИК 201367752, със седалище и адрес на управление гр, София, ул. Иван Шишман 12, ет. 3 („Организатор”) по възложение на  БРАУН-ФОРМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД  ЕИК 203338077, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Акад. Методи Попов 25 („Възложителя”), 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРИЛОЖИМО ПРАВО


 

2.1. Кампанията се провежда съгласно изисквания на българското законодателство. 

 

СЕКЦИЯ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1 Кампанията се организира и провежда само за територията на Република България на уебсайта www.jackdaniels.com при условията, предвидени в настоящите Официални правила.

 

СЕКЦИЯ 4. ПЕРИОД НА  КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията започва на 03.08.2020 в 00:01 българско време и приключва на 04.10.2020 в 23:59 българско време.

 

4.2. Покупки и/или регистрации, извършени извън периода на Кампанията, няма да бъдат включени.

 

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. В Кампанията могат да участват само физически лица, навършили 18-годишна възраст с местоживеене в Република България, които са се съгласили с настоящите Официални правила („Участници”). Само една регистрация седмично.

 

5.2. Физически лица под 18-годишна възраст, физически лица търговци или юридически лица не се допускат до участие в Кампанията. Възрастта ще бъде проверявана по време на процедурата по потвърждение на печелившите. Печелившият е отговорен за информацията, предоставена на Организатора.

 

5.3. Служителите на Организатора, служителите на Възложителя, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) не се допускат до участие в Кампанията.  

 

5.4. Участието в Кампанията става след пълно, ясно и недвусмислено съгласие с настоящите Официални правила.

 

5.5. Организаторът запазва своето право да откаже регистрацията на който и да е от Участниците при неспазване на Официалните правила или при подозрение за измама.

 

5.6. Участникът се идентифицира с имейл адреса от попълнената при регистрацията онлайн форма за участие. 

 

СЕКЦИЯ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:  

 

а) Продукти от супермаркет или магазин:

• Jack Daniel's Tennessee Whiskey (0,7l, 1l, 1,5l, 3l);

• Jack Daniel's Tennessee Honey (0,7l);

• Jack Daniel’s Single Barrel (0,7l);

• Jack Daniel’s Gentleman Jack (0,7l, 1l)

б) Продукти в бар или друго заведение:

Всяка алкохолна напитка съдържаща:

• Jack Daniel's Tennessee Whiskey (минимум 0,50ml)

• Jack Daniel's Tennessee Honey (минимум 0,50ml);

• Jack Daniel’s Single Barrel (минимум 0,50ml);

• Jack Daniel’s Gentleman Jack (минимум 0,50ml)

 

СЕКЦИЯ 7. ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

7.1. За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като:

 

7.1.1. влязат на уебсайта www.jackdaniels.com и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия

(*) Електронен адрес

(*) Kaчат снимка на касовата бележка

(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

 (*) Запълнят полето: “Имам 18 години”

 

Всички полета, маркирани със *, са задължителни. Регистрационната форма се приема на началната страница на www.jackdaniels.com от секцията, комуникираща тази Кампания.


 

7.1.2. След като попълнят регистрационната форма, Участниците трябва да натиснат бутон “Изпращане”. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.  

 

7.2. В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация на седмица. В случай, че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията. 

 

7.3. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши.

 

7.4. Организаторът запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.  

 

7.5. Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията. 

 

7.6. Ако за едно теглене една и съща касова бележка е регистрирана и от друг Участник, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организаторът ще се свърже с Участниците, регистрирали касовата бележка, на посочените от тях имейл адрес, като им обясни причината за осъществения контакт. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, те ще бъдат помолени да предоставят доказателство за наличието на касовата бележка и регистрацията ѝ, (i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след молбата или (ii) чрез изпращане за сметка на Възложителя на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт по куриер до адрес, който им е съобщен адрес.

 

Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници за различни тегления, то за валидна се счита най-ранната регистрация.


Извършената по електронен път процедура не изключва и представянето на физическо доказателство на касовата бележка до 3 работни дни след извършения контакт, за да може да бъде извършена процедура по потвърждение на печелившите в случай на съмнения за достоверността на изпратеното електронно копие (снимка).

 

Ако някой от Участниците в описания случай не спази някое от посочените условия, отказва или няма възможност да предостави доказателство за наличността на оригиналната касова бележка, регистрирана в Кампанията, Организаторът ще изключи такъв Участник от Кампанията. Само Участникът, който разполага с действително доказателство за притежанието на заявената касова бележка, ще бъде считан за правомерен Участник. 
 

7.7. За да бъде отчетена като валидна, регистрацията на сайта www.jackdaniels.com трябва да отговаря на следните условия:


7.7.1. Участникът трябва да отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила;

 

7.7.2. както покупката на Участващ продукт, така и регистрацията на тази покупка да са осъществени в периода на Кампанията.

 

7.8. Участник може да спечели най-много една награда (независимо от наградата) за целия период на Кампанията.   

 

7.9. Участници, които използват временни електронни пощи, не могат да се  регистрират за Кампанията. Организаторът запазва правото си да проверява тези случаи и да изключва подобни регистрации от Кампанията. Ако Участник спечели награда чрез манипулиране на механизма и правилата на регистрация и участие, то тогава той се счита за неправомерен и наградата няма да му бъде предоставена. Ако това е установено след получаване на наградата, Участникът е задължен да я върне на Организатора.

 

7.9.1 Организаторът запазва правото си да променя правилата на Кампанията по време на Кампанията без известие. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на www.jackdaniels.com/bg-bg/pravila 

 

СЕКЦИЯ 8. НАГРАДИ

8.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията, са:


• 63 x Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7l, 

•  63 х Jack Daniel’s Барбекюта

• 63 Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю

• 63 Jack Daniel’s дървени подноса

• 63 Jack Daniel’s одеяла

• 63 Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване

 

Наградите не могат да бъдат заменяни за парична равностойност. 

 

Печелившите от Кампанията се избират на случаен принцип чрез автоматично обработване на предоставените лични данни, без човешка намеса. Наградите се изтеглят на случаен принцип чрез електронно теглене. Тегленето се извършва чрез споменатия в Секция 9. метод. 

 

СЕКЦИЯ 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 

 

9.1. Печелившите се определят чрез електронно теглене. 

 

Ще бъдат разиграни 8 тегления както следва:


 

1-во теглене. На 19.08.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 03.08.2020, 00:01 – 16.08.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 84 награди – 14 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 14бр. Jack Daniel’s барбекюта, 14бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 14бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 14бр. Jack Daniel’s одеяла, 14бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

 

2-ро теглене. На 26.08.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 17.08.2020, 00:01 – 23.08.2020, 23:59 българско време.  Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

3-то теглене. На 02.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 24.08.2020, 00:01 – 30.08.2020 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

4-то теглене. На 09.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 31.08.2020, 00:01 – 06.09.2020 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

5-то теглене. На 16.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 07.09.2020, 00:01 – 13.09.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

6-то теглене. На 23.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 14.09.2020, 00:01 – 20.09.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

7-мо теглене. На 30.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 21.09.2020, 00:01 – 27.09.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

8-мо теглене. На 07.10.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 28.09.2020, 00:01 – 04.10.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване. 

 

9.3. Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да предоставят получаването на наградата на други лица. 

 

9.4. Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.


 

СЕКЦИЯ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА  ПОТВЪРЖДЕНИЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

 

10.1. До 2 работни дни след изтегляне на печелившите представител на Организатора ще се свърже с тях по имейл и те ще бъдат информирани за спечелената награда и процедурата по потвърждаване. Изтегленият печеливш ще бъде информиран, че за получаване на наградата си, той/тя трябва да изпрати адреса, до който да бъде доставена наградата, до 3 дни от датата, на която Организаторът му е съобщил за спечелването на наградата. 

 

Организаторът ще се свърже с всеки изтеглен печеливш чрез имейла, посочен при регистрацията му в Кампанията до 2 работни дни от изтеглянето му. Ако до 3 дни след информирането за спечелената награда изтегленият печеливш не изпрати имейл в отговор на имейла, изпратен от Организатора, за да предостави адрес, до който да му бъде изпратена наградата, то изтегленият печеливш губи правото си да получи награда. 

 

Ако изтегленият печеливш не отговаря на изискванията за потвърждение на участието, той бива дисквалифициран.

 

10.2. Наградите за дадено теглене се изпращат от и за сметка на Възложителя по куриер до 30 (тридесет) работни дни от датата на публикуване на списъка с потвърдените печеливши за дадено теглене до адреса, посочен от печелившия при контакта с Организатора. При доставката на наградата куриерът следва да провери самоличността и възрастта на печелившият и ако те не отговарят на посочените при регистрацията, той губи правото да получи наградата.  


 

СЕКЦИЯ 11. ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ


 

11.1. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за загубени печеливши касови бележки, за тяхното изпращане и/или за представянето на нечетливи, скъсани или фалшифицирани бележки и не е задължен да предоставя награди въз основа на доказателства, които не отговарят на условията на настоящите Официални правила.

 

СЕКЦИЯ 12. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вие потвърждавате, че Браун-Форман Корпорейшън (BROWN-FORMAN) и други дружества, част от групата BROWN-FORMAN (допълнителна информация може да бъде получена при запитване) или представители, партньори или лицензополучатели на BROWN-FORMAN ще обработват вашата лична информация, в съответствие с политиката за поверителност на BROWN-FORMAN https://legal.brown-forman.com/privacy-policy/bulgarian за легитимни бизнес цели като предоставянето ви на персонализирани услуги и съдържание, анализиране и обмисляне на начини за подобряване на нашите услуги и продукти и изпращането на отговор на запитвания от ваша страна. Вашата лична информация може да бъде трансферирана към всяка една държава, в която дружества от групата на BROWN-FORMAN или наши доставчици на услуги имат помещения/съоръжения и личната информация ще бъде запазена, доколкото е разрешено от приложимото законодателство. Ако в бъдеще не желаете да получавате повече съобщения от групата BROWN-FORMAN и бихте искали да бъдете премахнати от базата данни или искате да направите корекции по предоставените от вас данни или да промените начина, по който получавате съобщения от нас, молим пишете на: privacy@b-f.com

 

СЕКЦИЯ 13. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

13.1. Организаторът/Възложителят не е отговорен и няма да участва в разрешаването на спорове относно притежанието на Участващи продукти, както и относно евентуални допълнителни разходи, възникнали за Участник в резултат на това. В случай на спор, свързан с валидността на регистрация в Кампанията, решението на Организатора/Възложителя ще бъде окончателно. Евентуални оплаквания ще бъдат приемани най-късно до 02.11.2020. Оплаквания, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

  
13.2. Организаторът/Възложителят на Кампанията не носи отговорност в следните случаи:


 

13.2.1. съобщения, които не са изпратени от Участниците поради технически причини извън контрола на Организатора/Възложителя;  

 

13.2.2. изпращането на копие на касова бележка на имейл, различен от посочения от Организатора;


 

13.2.3. непълни регистрационни форми или форми, съдържащи неправилни или неточни данни;

 

13.2.4. наличността на Участващите продукти в търговската мрежа;


 

13.2.5. ситуации, в които потребителите закупуват продукти, които не участват в Кампанията по време на промоционалния период;

 

13.2.6. забавяния при доставката и предаването на награди, причинени от Участници.

 

13.3. Редът на получаване на регистрациите на уебсайта се определя спрямо календарната дата и час (минути, секунди) при получаването им, без значение от времето на изпращане на съобщенията/регистрациите.

 

13.4. Участниците понасят всички интернет разходи за регистриране на уебсайта на Кампанията.


 

СЕКЦИЯ 14. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

 

14.1. Списъкът с потвърдените печеливши за дадено теглене, съдържащ фамилия, име и спечелена награда, ще бъде публикуван на уебсайта www.jackdaniels.com най-рано 6 дни след тегленето, за което се отнася. Списъците и уебсайтът на Кампанията ще продължат да бъдат активни за 30 (тридесет) дни след края на Кампанията. 

 

СЕКЦИЯ 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

15.1. Кампанията може да приключи преди обявения срок при възникнали форсмажорни обстоятелства, включително ако Организаторът/Възложителят, по причини извън контрола му, не може да осигури безпроблемното ѝ провеждане. 

 

СЕКЦИЯ 16. СПОРОВЕ И НАРУШЕНИЯ

 

16.1. В случай на спор между Организатора/Възложителя и Участниците по време на Кампанията, то той следва да бъде разрешен по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, двете страни следва да решат спора в компетентния съд в България.


16.2. Евентуални жалби или оплаквания, свързани с провеждането на Кампанията, могат да бъдат изпратени на следния адрес: promobulgaria@jackdaniels.com, до 02.11.2020. Жалби и оплаквания изпратени след тази дата няма да подлежат на разглеждане от Организатора/Възложителя.


 


https://www.jackdaniels.com/bg-bg/promotion
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете