Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 2 геймърски монитора Asus, 2 Алкател комплекта телефон + таблет и още много награди от Метро

Спечелете 2 геймърски монитора Asus, 2 Алкател комплекта телефон + таблет и още много награди от Метро


Валидна до: 20.09.2020г.

Описание:

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „ГОЛЯМОТО МЕТРОЧАСИЕ“, ОРГАНИЗИРАНА В INSTAGRAM, YOUTUBE и TIK TOK

1.    ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.    Промоционалната игра “ГОЛЯМОТО МЕТРОЧАСИЕ” („Играта“), се провежда в Instagram, YouTube и Tik Tok под името “ГОЛЯМОТО МЕТРОЧАСИЕ”.
2.  Участвайки в Играта, Участниците се съгласяват с настоящите Правила за провеждане на игра “ГОЛЯМОТО МЕТРОЧАСИЕ” (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
3.   Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на следната интернет страница: https://www.metro.bg/b2s
4.   Провеждането на Играта, тегленията и раздаването на наградите ще се осъществи на територията на Република България.
5.    Играта стартира в 09:00  ч. на 06.08.2020г.  и приключва в 23.59ч. на 20.09.2020г.

2.    ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
6.    Играта се организира и провежда на територията на Р. България от „Талант Медия България” ЕООД, ЕИК 204385111, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург  1, накратко „Организатор“.
7.  В Играта може да участва всяко физическо лице, притежаващо активен Instagram, YouTube и Tik Tok профил, и притежаващо постоянен адрес на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите в Талант Медия България ЕООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/. Непълнолетни лица участват със съгласието на родителя/настойника си.
8.   Лицата, които участват в играта и нямат навършени 18 години, се допускат до участие в играта само и единствено след получено изрично разрешение от свой родител/настойник. С публикуването на съдържание в Instagram, YouTube и Tik Tok, всеки участник, ненавършил 18 години, декларира, че е получил изричното разрешение от своя законен представител да участва в Играта.

3.    УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
9.    Участието в Играта не е обвързано със закупуването на продукти в магазините на МЕТРО.
10.  За да участват в Играта, лицата следва да направят поне едно от посочените действия, като за всеки канал са предвидени различни награди:

 • Да публикуват снимка/и, направени в магазини МЕТРО, в техните публични профили в Instagram.
 • Да коментират съответното видео в YouTube профила на The Boxing Antelope: https://www.youtube.com/channel/UCm5V-OTCwQTpwpeNcUSc8VQ
 • Да публикуват видео с танца “Първият учебен денс” в платформата Tik Tok.

 

11.  При публикуване на изображенията и видеата следва публикациите да съдържат в описанието текст с хаштаг #метрочасие2020.
12.    Описанията на изображенията и видео съдържанието следва да отговорят на действащото българско законодателство, както и на общите условия и правила за публикуване на снимки и коментари  в платформите Instagram, YouTube и Tik Tok, достъпни на https://help.instagram.comhttps://www.youtube.com/howyoutubeworks и https://www.tiktok.com/community-guidelines .
13.   Не се позволява в описанието на изображенията и видео съдържанието да бъдат използвани нецензурни фрази и/или изрази, накърняващи марката МЕТРО или някое от лицата на кампанията. Забранява се употребата на алкохолни и/или тютюневи изделия, провокации към насилие, агитации, друг тип провокации и други.
14.   Всички участници, които публикуват изображения или видео съдържание, които не отговарят на изискванията, посочени в настоящите правила или правилата за използване на платформите Instagram, YouTube и Tik Tok, ще бъдат дисквалифицирани от Играта.
15.   Всеки участник може да се включи в играта неограничен брой пъти, като всяко от участията му трябва да отговаря на описаните условия.

4.    НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ
16.    Наградите, за участниците в различните канали - Instagram, YouTube и Tik Tok на играта са следните:

Instagram – общо 10 бр. награди:

 • 5-има щастливци ще бъдат изтеглени на 21.09.2020 и ще спечелят раници, а други 5-има ще получат геймърски комплекти.

YouTube – общо 5 бр. награди:

 • 5-има души ще бъдат изтеглени на 21.09.2020 и ще спечелят бутилки за вода.

Tik Tok – общо 30 бр. награди:

 • На първо теглене (27.08.2020) 5-има души ще спечелят раници, а други 5-има ще получат кутии за храна с подгряване.
 • На второ теглене (10.09.2020) 10 души ще спечелят геймърски комплекти.
 • На трето теглене (21.09.2020) 6 човека ще получат геймърски комплекти, 2-ма души ще станат собственици на Алкател комплект телефон и таблет, а още 2-ма късметлии ще получат геймърски монитор Asus 27 VA27EHE.

 

17.    Печелившите участници ще получат наградите си от избран от тях магазин МЕТРО.
18.    След края на Играта, Организаторът ще прегледа всички участници и ще събере в списък само тези, които са изпълнили всички условия на играта и успешно са снимали и публикували изображения или видео съдържание, използвайки правилните хаштагове.
19.    Тегленето на печелившите награди по раздел IV т. 19  се осъществява на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма https://arbitery.com или подобна, в зависимост от тяхната достъпност в деня на теглене на печелившия, в присъствието на тричленна комисия.
20.    След като Организаторът избере печелившите участници, ще ги обяви в InstagramYouTube и Tik Tok чрез споменаване в пост. В 7 /седем/ дневен срок, печелившите следва да предоставят на лично съобщение в Instagram, YouTube и Tik Tok на изброените по-горе адреси - име и фамилия, имейл адрес, телефон, както и магазин МЕТРО, от който ще вземат наградата си.
21.    За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.
22.  В случай че печелившият участник не е предоставил данни за контакт и/или предоставените данни са неверни, Организаторът прави повторен опит да се свърже с печелившия чрез лично съобщение в Instagram, YouTube и Tik Tok. В случай че такава връзка не може да бъде осъществена и/или при повторен опит, печелившият не е открит, за да получи наградата, Организаторът се свързва с първата изтеглена резерва, за да предостави наградата на съответното лице. Първият изтеглен резервен участник разполага със срок от 7 дни да изпрати в лично съобщение необходимите данни за получаване на наградата. В случай че не може да бъде открито лицето, което е публикувало изображенията или видео съдържанието, определено за първа резерва, наградата се предоставя на втората резерва и т.н.
23.  Наградата следва да се получи лично от съответното лице или изрично упълномощено от него трето лице – чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно. Когато спечелилият е непълнолетно лице, наградата се получава от родител/настойник, който подписва приемо-предавателен протокол.

5.    ОТГОВОРНОСТ
24.    Организаторът не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с техническа и/или друга невъзможност да бъдат качени съответните снимки или видео съдържание в Instagram, YouTube и Tik Tok профилите на участниците.
25.   Организаторът не носи отговорност в случай че участващите Instagram, YouTube и Tik Tok профили не отговарят на правилата на платформите Instagram, YouTube и Tik Tok.
26.    Организаторът не носи отговорност за процеса на създаване на записани изображения или видео съдържание, които се заснемат от екраните на участниците, както за тяхното съдържание, възможни нежелани и/или негативни последици по време на заснемане на изображенията и/или след тяхното публикуване в Instagram, YouTube и Tik Tok.
27.   Организаторът не носи отговорност, в случай че съдържанието на публикуваните снимки или видео съдържание нарушава действащото българско законодателство, като всички негативни последици от това са за лицата, които са публикували и/или участват под някаква форма във публикацията на снимките.
28.   Организаторът не носи отговорност за изображения или видео съдържание, които са публикувани от лице под 18 годишна възраст, без разрешението на негов родител/настойник.
29.  Организаторът не носи отговорност, ако определено съдържание, добавено от участниците, което е част от публикуваните снимки, нарушава авторски и/или сродни права, и/или други права на интелектуална собственост на трети лица.
30.    Всеки участник следва да качи направена от него снимка или видео съдържание. При сигнал за нелегитимно участие чрез публикуване на една и съща снимка/видео с посочения хаштаг от различни участници, за легитимно участие се приема първата публикация с конкретната снимка/видео съдържание, спрямо дата и час на публикуване.

6.    ЛИЧНИ ДАННИ
31.    Администратор на лични данни на участниците е:
„Талант Медия България” ЕООД, ЕИК 204385111, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург  1.
32.    Организаторът ще обработва личните данни на лицата, които са определени за печеливши и резерви, в съответствие с настоящите правила. Тези лични данни са необходими за получаване на наградата и ще бъдат предоставени на „МЕТРО Кеш Енд Кери България“ ЕООД за организиране получаването на наградите.
33.    Публикувайки снимки/видео съдържание в профилите си в Instagram, YouTube и Tik Tok, участниците се съгласяват и приемат както настоящите правила по отношение на обработката на лични данни, така и правилата за обработка на лични данни и поверителност на платформите Instagram, YouTube и Tik Tok.
34.    Лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на Играта. Лични данни, които са част от съдържанието на снимката, ще се съхраняват и обработват според правилата на Instagram, YouTube и Tik Tok.
35.    Участниците предоставят личните си данни доброволно. Ако не бъдат предоставени необходимите и посочени лични данни, няма да имат възможност да получите наградите, които са част от промоцията.
36.    Обработваните лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
37.    Имате право да:

 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;  
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

 

38.    Във всеки друг случай, ако снимката/видео съдържанието, която сте публикували, съдържа лични данни, то тези данни се обработват от Facebook Inc., Google и TikTok, в съответствие с платформата Instagram, според правилата, налични на https://www.facebook.com/full_data_use_policy, https://policies.google.com/privacy?hl=en-UShttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en
39.    В случай че се налага обработка от страна на Организатора на лични данни на лице, което не е навършило 16 години, то такава обработка следва да се основава на предварително дадено съгласие на родител/ законния представител на съответното лице. Изпращайки данните си за получаване на награда, печелившият участник декларира, че е получил съответното съгласие от родител/настойник.

7.    РАЗНИ

40.   Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта. В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в промоцията.
41.    За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
42.   Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Официални правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.
43.    Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
44.    С включването си в Играта участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.
45.  Организаторът си запазва правото да променя настоящите Официални правила по всяко време, като съответните промени се комуникират и отразяват по подходящ начин.
 


https://www.metro.bg/metro-offers/b2s
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете