Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете рекламни плажни кърпи

Спечелете рекламни плажни кърпи


Изтекла !
Описание:

Период на играта:
18 май – 7 юни 2020 г.

1. Организатор: Минерална вода „Михалково“

2. Правила и условия за участие:

- За да участва всеки потребител трябва да:

  • хареса страницата на Минерална вода „Михалково“ във Фейсбук;
  • сподели публикацията на играта в профила си;
  • отговори на въпроса с коментар под публикацията на играта;

„Каква е разликата според вас между ИЗВОРНА и МИНЕРАЛНА ВОДА“?

- Всеки желаещ да участва в играта трябва да посети страницата ни www.mihalkovo.com в секция „Новини“ и да се запознае с Официалните правила на играта;

- Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на играта. Те ще бъдат достъпни на: www.mihalkovo.com в секция „Новини“ за целия период на играта;

- Играта се организира и провежда на територията на Република България, на фен страницата на Минерална вода „Михалково“ във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/mihalkovo.water/;

- Всеки участник може да участва само с един валиден Фейсбук профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в играта впоследствие;

- Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава;

- Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. В тези случаи решението на организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане;

3. Период и награди:

- Период на играта : 18 май – 7 юни 2020 г.

- Награди в играта - рекламни плажни кърпи;

- В играта ще бъдат наградени – 5 /пет/ участника;

- Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 12 юни 2020 г.;

- Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Минерално вода „Михалково” на 12 юни 2020 г.;

- Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок до 18 юни 2020 г., като изпратят на лично съобщение на Фейсбук страницата на Минерална вода „Михалково” необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка;

- В томболата ще бъдат изтеглени и резерви, в случай че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок;

- Минерална вода „Михалково“ няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди;

- Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Минерална вода „Михалково“ до 40 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия;

- Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка.
В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена;

4. Други условия:

- Участниците и победителите се съгласяват, че организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство;

- Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на играта от страна на участника;

- С регистрацията си за участие в играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби;

- Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на играта, нямат право да участват в нея.


http://mihalkovo.com/bg/news/265-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-2
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория