Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 60 броя слушалки PIONEER

Спечелете 60 броя слушалки PIONEER


Изтекла !
Описание:

 МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете продукти с мараката МУРА® от магазинната мрежа на търговската верига KAUFLAND, на стойност минимум 2 (два) лева с ДДС в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи продукти с марка МУРА® на стойност минимум 2.00лв. (два  лева) с вкл. ДДС  в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта..

 (2) Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, на интернет адрес: www.nestle.bg/MURA-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете снимка на фискалния/те бон/ове със закупените продукти  на интернет адрес: www.nestle.bg/MURA-promo. („Сайта на Играта“).

(3) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на изискуемата минимална стойност или покупката не е направена в периода на Играта или от магазинната мрежа на KAUFLAND, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.


https://www.nestle.bg/bg/mura-promo
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория