Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 500 електронни ваучера от Кубети

Спечелете 500 електронни ваучера от Кубети


Изтекла !
Описание:

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят един или повече продукти с търговска марка KUBETI®, обозначен/и с Промо лента. Под всяка Промо лента има уникален промоционален код („промо код“). Участникът следва да регистрира промо кода на kubetigame.bg. Точният брой промо кодове, необходими за участие в лотарията за наградите по т. 6.1, е описан в т. 7.3. Регистрация на уникален промо код може да бъде направена само след регистрацията на профил. Регистрацията на профил е безплатна и изисква единствено предоставянето на актуален имейл адрес на участника (който не представлява лични данни, тъй като не води до идентифицирането на участника) и въвеждане на избрана от него парола за достъп. От участниците не се събират имена, телефон, адрес или каквито и да било други данни, които биха могли да бъдат определени като лични данни, съгласно местното законодателство. При регистрация от участниците ще бъде поискано да се съгласят с настоящите Правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Правилата. Поставянето на отметка в съответното поле е задължително условие за успешна регистрация на профил.

7.2. При първа регистрация на промо код, от участника ще бъде поискано да потвърди, че има навършени 16 години. Потвърждаването се извършва чрез отметка в съответното поле. При регистрация на всеки три промо кода в една седмица, същите се групират автоматично по реда на тяхната регистрация и получават общ код, с който участникът играе за спечелване на ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева. Независимо от автоматичното групиране, участникът участва с всеки един от регистрираните от него промо кодове и в лотарията за спечелването на ваучери на стойност 30 (тридесет) лева, при ограниченията посочени по-долу, в случай че с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева.

7.3. Минималният брой промо кодове за участие в лотарията за наградите по т. 6.1 е както следва:

7.3.1. За да вземе участие в седмичното теглене за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева, участникът трябва да регистрира минимум 1 (един) промо код;

7.3.2. За да вземе участие в седмичното тегленето за ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, участникът трябва да регистрира минимум 3 (три) промо кода. Важно!!! Регистрираните в съответна седмица промо кодове, губят своята валидност и не участват в последващи тегления, след извършване на тегленето за седмица, в която са били регистрирани.

7.4. За да бъдат допуснати за участие в тегленето за спечелване на определена награда, участниците трябва да са навършили 16 години и да отговарят на другите изисквания, упоменати в настоящите Правила.

7.5. Всеки участник има право на многократно участие в Играта, както в рамките на седмичното теглене, така и за целия период на Играта. С регистрацията на повече промо кодове участникът повишава своя шанс в седмичното теглене за спечелване на награда по т. 6.1. Пример: При регистрация на 2 промо кода участникът може да спечели ваучер на стойност 30 (тридесет) лева, с който и да е от двата регистрирани промо кода, като всеки от тях му дава равен шанс да спечели.

Когато общият брой регистрирани промо кодове за съответната седмица е кратен на 3, участникът участва съответен брой пъти в седмичното теглене за спечелване на ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева. В същото време, участникът участва и в седмичната лотария за спечелване на ваучер на стойност 30 (тридесет) лева с всеки един от регистрираните през съответната седмица промо кодове. Пример: За конкретна седмица участник е регистрирал общо 9 промо кода. Това означава, че тя/той участва с троен шанс (9 : 3 = 3) в седмичната лотария за спечелване на ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева. Същият участник има шанс, с който и да е от така регистрираните промо кодове, да спечели ваучер на стойност 30 (тридесет) лева. Важно!!! Регистрирани промо кодове, които бъдат изтеглени за печеливши не участват в последващо теглене. Така например, ако с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, тези три промо кода не участват в последващо теглене нито за друг ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, нито за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева.

Когато общият брой регистрирани промо кодове за съответната седмица не е кратен, но е по-голям от 3, участникът участва в седмичното теглене за спечелване на ваучери на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, като от общия брой регистрирани промо кодове се извади горницата над първото число кратно на 3. В същото време участникът участва и в седмичната лотария за спечелване на ваучер на стойност 30 (тридесет) лева с всеки от регистрираните през съответната седмица промо кодове. Пример: Ако за конкретна седмица участник е регистрирал общо 7 промо кода, то тя/той участва с двоен шанс (7 – 1 = 6 : 3 = 2) в седмичната лотария за спечелване на ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, като участва и в седмичната лотария за спечелване на ваучери на стойност 30 (тридесет) лева с всичките регистрирани 7 промо кода. Важно!!! Регистрирани промо кодове, които бъдат изтеглени за печеливши не участват в последващо теглене. Така например, ако с три регистрирани промо кода участникът спечели ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, тези три промо кода не участват в последващо теглене нито за друг ваучер на стойност 99 (деветдесет и девет) лева, нито за ваучери на стойност 30 (тридесет) лева.


https://kubetigame.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория