Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели 1 от 30 бижута на марката „Thomas Sabo“ всеки месец

Спечели 1 от 30 бижута на марката „Thomas Sabo“ всеки месец


Изтекла !
Описание:

Механизъм на промоцията

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci, притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, имат право да регистрират кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg и да участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 30 на брой награди за всеки един от месеците/периодите на Промоцията.

Преди регистрацията на код,  Участникът следва да въведе своите данни – имена, и-мейл адрес, телефонен номер във формата за регистрация на кодове на адрес  www.merci-promo.bg/igra

Регистрацията на код трябва да се е случила в един от периодите на промоцията.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

НАГРАДИ – Период/Месец 1 – от 01.11 – до 30.11.2019г.

  1. Месечни награди:

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci , притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, и регистрирали кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  сребърни обеци с кубични цирконии от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

НАГРАДИ – Период 2 – от 01.12 – до 31.12.2019г.

  1. Месечни награди:

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci, притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, и регистрирали кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода – медальон Love Coin за гравиране с кубични цирконий,  от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

НАГРАДИ – Период 3 – от 01.01 – до 31.01.2020г.

  1. Месечни награди:

Всички лица,  закупили шоколад/шоколади Merci, притежаващ промоционален стикер с изтриваемо поле и уникален код, и регистрирали кода на специално изградената за целите на промоцията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода – сребърна гривна за гравиране от колекция „Little Secrets” с червена памучна корда от марката Thomas Sabo. В рамките на периода на промоцията ще бъдат раздадени общо 30 на брой!

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой кодове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Промоцията.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.merci-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите, направени в даден период/ месец, участват в тегленията на награди само за съответния период/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи периоди/месеци. Кодовете, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.


https://merci-promo.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория