Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

СПЕЧЕЛИ АВТОМОБИЛ JAGUAR E-PACE ОТ ТЕХНОМАРКЕТ

СПЕЧЕЛИ АВТОМОБИЛ JAGUAR E-PACE ОТ ТЕХНОМАРКЕТ


Изтекла !
Описание:

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. В периода на ТОМБОЛАТА, всяко лице („Участник“), посетило някой от търговските обекти на „Техномаркет България“ ЕАД, има право да получи от служителите на място в магазина 1 бр. регистрационен талон, на ден, за участие в ТОМБОЛАТА. Регистрационният талон съдържа 2 части:

1. Част, съдържаща уникален номер и място за попълване на ръка на личните данни на участника (две имена, телефон за връзка и имейл), който следва да бъде отделен и поставен в специално означените кутии за ТОМБОЛАТА;

2. Част, която остава в участника, съдържаща същия уникален номер, идентична с частта по т.1;

След подаване на частта от талона с уникален номер в кутиите за ТОМБОЛАТА, участникът следва да въведе уникания номер на талона, ведно с личните си данни (три имена, телефон за връзка, имейл) в регистрационната форма за участие в ТОМБОЛАТА, на интернет сайта на Организатора www.technomarket.bg/jaguar.

След регистрация, участникът не може да променя въведената от него информация за периода на ТОМБОЛАТА, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване от по-нататъшно участие.

ВАЖНО! Всеки Участник получава 1 бр. регистрационен талон в деня на посещение в търговски обект от веригата Техномаркет. Всеки Участник има право да регистрира получен талон в сайта на Организатора само веднъж дневно, а за целия период на ТОМБОЛАТА има право да се регистрира неограничено, в зависимост от броя на получените талони, съответно може да участва в ТОМБОЛАТА с повече от един талон.

ВАЖНО! За да участва в ТОМБОЛАТА, Участникът следва да е изпълнил кумулативно всички изисквания, описани по-горе, а именно:

1.  да е посетил търговски обект на Организатора, където да е получил талон за участие;

2.  да е подал частта с уникалния номер в кутиите за ТОМБОЛАТА, находящи се в търговските обекти на Организатора;

3. да е извършил успешна регистрация в регистрационната форма на интернет сайта на Организатора www.technomarket.bg/jaguar.

Извършването на само едно/някое от посочените действия НЕ предоставя възможност за участие в ТОМБОЛАТА.

Важно: Участието в ТОМБОЛАТА е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!


https://www.technomarket.bg/jaguar
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория

Спечели ВЕЛОСИПЕД BMX

Остават 135 дни