Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели преносимия високоговорител Sony SRS-XB21

Спечели преносимия високоговорител Sony SRS-XB21


Изтекла !
Описание:

1. Участието в тази промоция е равносилно на пълно приемане на тези Общи условия в тяхната цялост.
  
2. Промоцията е отворена само за лица над 18 г. или повече години, постоянно пребиваващи в България.
  
3. Тази промоция изключва служителите и близките роднини на служителите на Kellogg’s, нейните представителства или други лица, които имат професионална връзка с промоцията.
  
4. Закупуването на промоционален продукт и достъпът до интернет са задължителни. Това е само онлайн промоция, няма вариант за участие по пощата или по телефона.
  
5. Ще се приемат само участия чрез официалния уебсайт и формуляр за участие.
  
6. Основен промоционален период: Промоцията е активна между 17 юни 2019 г. и 30 септември 2019 г. Участията трябва да се осъществяват между 11:00 ч. и 19:00 ч. всеки ден по време на промоционалния период. Всеки час между 11:00 ч. и 19:00 ч. по време на промоционалния период е „промоционален час“.
  
7. Всеки партиден код дава право на едно участие в промоцията. Всяко участие трябва да бъде придружено от различен партиден код.
  
8. Участията, осъществени между следните часове, ще участват в съответните тегления на случаен принцип с награда по един високоговорител Sony на всяко теглене.
   

Период на теглене
на случаен принцип
Дата и час
119.01      на 30.09.2019 г. до 23:59 ч. на 06.10.2019 г.
200:01 ч. на 07.10.2019 г. до 23:59 ч. на 13.10.2019 г.
300:01 ч. на 14.10.2019 г. до 23:59 ч. на 20.10.2019 г.
400:01 ч. на 21.10.2019 г. до 23:59 ч. на 27.10.2019 г.
500:01 ч. на 28.10.2019 г. до 23:59 ч. на 03.11.2019 г.
600:01 ч. на 04.11.2019 г. до 23:59 ч. на 10.11.2019 г.
700:01 ч. на 11.11.2019 г. до 23:59 ч. на 17.11.2019 г.
800:01 ч. на 18.11.2019 г. до 23:59 ч. на 24.11.2019 г.
900:01 ч. на 25.11.2019 г. до 23:59 ч. на 01.12.2019 г.
1000:01 ч. на 02.12.2019 г. до 23:59 ч. на 08.12.2019 г.
1100:01 ч. на 09.12.2019 г. до 23:59 ч. на 15.12.2019 г.
1200:01 ч. на 16.12.2019 г. до 23:59 ч. на 16.12.2019 г.


  
Наградите от тегленията на случаен принцип ще се изпратят в рамките на 28 работни дни след края на всеки период на теглене.
  
9. За да участват в основния промоционален период, участниците трябва:
a. Да закупят участващ промоционален кен Pringles;
  
b. Да посетят Pringles.com и да въведат 19-цифрения партиден код от дъното на кена Pringles;
  
c. Да се регистрират за акаунт в Kellogg’s, ако все още нямат такъв, или да влязат с помощта на акаунт за социална мрежа;
  
d. Спечелилите участници ще бъдат уведомени незабавно на екрана и ще трябва да следват инструкциите, за да вземат наградата си.
  
10. От спечелилите по всяко време може да бъде поискано да предоставят касовата бележка за закупения продукт или партидния код на продукта.
  
11. Награди „Печеливши моменти”: По време на основния промоционален период ще има общо 848 (награди) „Печеливши моменти” за спечелване. Всяка награда е един (1) брой високоговорител Sony. Има по една награда на всеки промоционален час.
  
12. Подробности за наградата:
  
Всяка награда включва:
  
a. Един (1) брой високоговорител Sony. Модел: SRS-XB21
b. Един (1) USB кабел
c. Една (1) карта за регистриране на потребител
d. Една (1) гаранционна карта
  
13. По време на промоционалния период, 848 „Печеливши момента” (дни, часове, минути, секунди) са избрани произволно от независима услуга за верификация. Първото участие на валиден промоционален партиден код в или след този печеливш момент ще получи наградата. Ако няма участие между един печеливш момент и следващия, наградата от този печеливш момент ще се предаде нататък и ще създаде допълнителен печеливш момент. Всичките 848 награди са налични да бъдат спечелени.
  
14. Спечелилите носят отговорността да изпратят точна лична информация, за да вземат наградата. Организаторът на промоцията не носи отговорност за недоставяне на наградата поради подаване на грешна информация.
  
15. От спечелилите може да се изиска да участват в публична реклама без компенсация.
  
16. Моля, предвидете до 90 дни за доставка на наградите, макар че ще се стараем да Ви ги изпратим в рамките на 28 дни след спечелването.
  
17. Наградите, които не са доставени или бъдат върнати на изпращача, ще се считат за нежелани и ще бъдат загубени. Те няма да бъдат присъдени наново.
  
18. След края на промоционалния период, в случай на невзети/неспечелени награди, организаторът на промоцията си запазва правото да поиска независимо лице да извърши произволно теглене за всички неспечелили участници. Тъй като това зависи изцяло от това какво бъде спечелено по време на промоцията, броят награди, които могат да бъдат присъдени по този начин, е неизвестен. Всички, спечелили награда по този начин, ще бъдат уведомени по имейл в рамките на 28 работни дни след края на промоционалния период и ще трябва да следват инструкциите и да заявят своята награда в рамките на 28 дни. Липсата на такава реакция може да доведе до дисквалифициране на спечелилия, а наградата да бъде присъдена на резервен спечелил участник, избран по същия начин.
  
19. Не може да се поеме отговорност за участия или заявки, които са изпратени   погрешно, изгубени, забавени или повредени по време на доставката до или от Организатора на промоцията поради каквито и да било компютърни неизправности,   вируси, програмни грешки, забавяния или други причини.         Организаторът на промоцията не носи отговорност за каквато и да било погрешна или неточна информация, изпратена до Организатора на промоцията от заявителите.
  
20. До пълната степен, позволена от закона, Организаторът на промоцията и неговите съответни компании-майки, свързани компании или филиали не носят отговорност за никакви вреди или загуби, претърпени в следствие от участие в промоцията или използване на която и да било награда.
  
21. Не се предлагат други алтернативни награди нито изцяло, нито отчасти, а при непарична награда не се предлагат алтернативи под формата на пари в брой, освен в случай на условия извън контрола на Организатора на промоцията, в които той си запазва правото да замени наградите с подобни на тях алтернативи с равна или по-висока стойност. Освен ако не бъде дадено писмено съгласие за друго от Организатора на промоцията, наградите ще се присъждат само директно на спечелилите.
  
22. Решението на Организатора на промоцията е окончателно във връзка с всички промоционални въпроси и няма да се води кореспонденция във връзка с тях. Като участвате в предложението, Вие приемате тези Общи условия и се обвързвате изцяло с правилата.
  
23. Организаторът на промоцията си запазва правото изцяло по свое усмотрение да елиминира или дисквалифицира участия или участници, за които сметне, че нарушават настоящите условия или духа на промоцията.
  
24. В случай на обстоятелства извън разумния контрол на Организатора или когато измама, злоупотреба и/или грешка (човешка или компютърна) засяга или може да засегне коректното изпълнение на тази промоция или присъждането на наградите, и само когато обстоятелствата го правят неизбежно, Организаторът си запазва правото да отмени или промени промоцията или настоящите Общи условия, във всеки етап, но винаги ще се стреми да сведе до минимум ефекта върху участниците, за да избегне излишно разочарование.
  
25. Организаторът си запазва правото да провери всички участия и спечелили участници и да откаже да присъди награда, да оттегли присъдена награда или да откаже по-нататъшно участие в промоцията, когато има основателни доводи да смята, че е било налице нарушение на настоящите Общи условия или каквито и да било инструкции, представляващи част от изискванията за участие в тази промоция, или ако някой участник е спечелил нечестно предимство при участието си в промоцията или е спечелил чрез измама. Организаторът ще бъде краен арбитър по всякакви решения, те ще бъдат обвързващи и няма да се навлиза в кореспонденция във връзка с тях.
  
26. Всякаква информация, събрана във връзка с участниците в тази промоция, ще бъде третирана като конфиденциална и в съответствие с декларацията за поверителност на Kellogg: https://www.pringles.com/centraleurope/en/privacy-policy.html, и ще се използва единствено за администриране на тази промоция и за никакви други цели, освен ако не е предоставено изрично съгласие.
  
27. Снимките и изображенията, използвани във връзка с тази промоция и наградите, са само с илюстративна цел и може да не отразяват реална прилика.
  
28. Настоящите Общи условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната компетентност на българските съдилища.
  
ОРГАНИЗАТОР: Регистриран офис: Pringles International Operations SARL, 10, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier (Женева), Швейцария.


https://summer.pringles.com/bg_BG/Home
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория