Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Национален конкурс за детски плакат на тема „Добрият пример“

Национален конкурс за детски плакат на тема „Добрият пример“


Изтекла !
Описание:

Конкурсът се провежда на територията на Република България в http://daizchistim.bg/. Всеки родител/настойник/попечител на участник, с участието си в Конкурса, се съгласява да посочи свой актуален имейл. Регистрации, неотговарящи на този критерий, се приемат за нереални и не участват в Конкурса.
 

I. Всеки участник трябва да изработи плакат на тема „Добрият пример“, който призовава хората в дадено населено място (град, село, квартал, блоково пространство, парк, местност и т.н.) да се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 14 септември. Задължително условие е творбата да пресъздаде по креативен и оригинален начин идеите на кампанията* и да съдържа информация за датата, часа и мястото на акцията за почистване / облагородяване / залесяване. Участниците имат свободата сами да изберат стила на рисуване, писане и цялостно оформление на плаката, като освен употребата на традиционни художествени материали и техники е допустимо и използването на графични компютърни програми. Всеки участник може да участва с една творба.

II. В конкурса участие могат да вземат деца до 13 годишна възраст (включително), които ще бъдат разпределени в три възрастови групи:


I-ва група - до 7 годишна възраст 

ІІ-ра група - от 8 до 10 годишна възраст 

ІІІ-та група - от 11 до 13 годишна възраст 
 

III. Няма ограничения относно техниките, материалите и инструментите, които ще бъдат използвани за направата на плакатите. Задължително е те да бъдат във формат А3 (297mm x 420mm). 
IV. Родителят /настойникът/попечителят на участника в конкурса трябва да изпрати неговата творба – сканирана или снимана цветно и в пълен размер, на имейл: dobriatprimer@btv.bg от 9 август до 5 септември, заедно с попълнена ръкописно и сканирана декларацията за съгласие от страна на родителите за участие на тяхното дете в конкурса. (Декларацията изтеглете тук)


https://daizchistim.bg/konkurs/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория