Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 4 комплекта от Fa Brazilian Vibes продукти

Спечелете 4 комплекта от Fa Brazilian Vibes продукти


Изтекла !
Описание:

7.1. За участие в играта е необходимо да се отговори на всички въпроси от въпросника на Интернет адреса на промоцията www.fabrazilianvibes.com, като се избере един от предоставените отговори, да се попълнят данни във формуляра за участие и да се приемат Условията за участие и Условията на политиката за личните данни и правилата за бисквитките, след което участникът трябва да сподели резултата от теста си на страницата си във facebook. Всеки участник има право на множество участия в промоцията, но само на едно (1) валидно участие в жребия. Само участниците отговорили на всички въпроси, участват в жребия за определяне на печелившите.

7.2. Всеки участник носи изключителна отговорност за истинността, точността, пълнотата и верността на данните, които ще предостави. В случай, че участникът подаде евентуално непълни или неточни данни, Организаторът има право, както по време на продължителността на промоцията, така и след нейното прекратяване, да го изключи от процедурата, дори и на етапа на връчване на наградите без участникът да има право на каквито и да е искове или претенции

7.3. Наградата ще бъде изпратена до посочения от печелившия участник адрес (в рамките на България) с куриер в срок до десет работни дни от датата на посочване на адреса от негова страна. Организаторът поема всички разходи за доставка. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участникът, спечелил наградата, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация. Спечелилият участник в играта, който не е отговорил на съобщението на Fa България до 3 работни дни губи правата си върху наградата.

7.4. Участието в промоцията предполага достъп до Интернет от заинтересованите страни, използвайки техни собствени технически средства. Организаторът и неговите партньори не са отговорни по никакъв начин да гарантират, подпомагат достъпа до уебсайтове или да улеснят заинтересованите страни. Достъпът до уебсайта на промоционалната дейност е разрешен само при спазване на условията за експлоатация на частния сървър и техническите и други изисквания и спецификации на промоцията. Организаторът и неговите партньори по никакъв начин не носят отговорност за разходи, натрупани от участниците/потребителите във връзка с горепосочените причини. Участниците в промоцията не трябва да нарушават обществения морал и възприетите принципи на морала или да представят чувствителни данни или материали, които включват съдържание, което накърнява честта и достойнството на Организатора, неговите партньори, публични или административни органи или трети страни. Организаторът си запазва правото да отхвърли показването на обидно, неморално, незаконно и друго неподходящо съдържание на уеб страницата на промоцията, без предизвестие.


https://fabrazilianvibes.com/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете