Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете голяма награда - Ултрабук APPLE MacBook AIR 13' RETINA/MRE92ZE/A-256GB и много седмични награди от SAP Labs Bulgaria

Спечелете голяма награда - Ултрабук APPLE MacBook AIR 13' RETINA/MRE92ZE/A-256GB и много седмични награди от SAP Labs Bulgaria


Изтекла !
Описание:

Участие в играта

 1. Играта е отворена за участие за всички физически лица над 14 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. (заедно наричани "Участници", поотделно - "Участник"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.
 2. Всички лица, ненавършили 18 год., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на Facebook страницата във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
 3. В играта нямат право да участват служителите на Организатора и САП, които са пряко ангажирани с провеждането на самата Игра.
 4. Участието в играта не е обвързано с покупка.
 5. Участниците в Играта следва да се регистрират или съответно имат валидна регистрация във Facebook (съгласно правилата на страницата). Участниците трябва да посетят Facebook страницата на SAP Labs Bulgaria и съответния адрес, на който се провежда Играта - https://apps.facebook.com/winwithsap/. След даване на необходимите разрешения на приложението на Играта, Участниците могат да отговарят на различните въпроси, част от Играта.
 6. Участниците отговарят на публикуваните въпроси от Играта, като те могат да бъдат от отворен или затворен тип. Всеки въпрос има определен период, в който може да бъде отговорено на него, като след изтичането на периода въпросът вече няма да бъде достъпен. Периодът, в който всеки въпрос е достъпен за отговор, ще бъде отбелязан в самата игра.
 7. При верен отговор на всеки въпрос Участниците получават съответен брой точки, които са обявени предварително заедно с въпроса. Участниците разбират дали са отговорили вярно след изтичане на периода за отговор на съответния въпрос. При грешен отговор Участниците не получават точки.
 8. След като Участниците са отговорили веднъж на даден въпрос, те нямат възможност да отговарят отново и да променят отговора си.
 9. На базата на събраните точки Участниците се класират в Класацията на Играта.
 10. Верните отговори на всеки въпрос от Играта ще бъдат публикувани на Facebook страницата на SAP Labs Bulgaria след изтичането на периода, в който Участниците могат да отговарят на съответния въпрос.
 11. Всеки Участник има право да участва с една своя регистрация във Facebook. Всеки участник може да отговаря еднократно на всички въпроси, които са част от играта. За да участва в тегленето на наградите, Участникът следва да е отговорил поне на един въпрос от Играта правилно.
 12. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации или отговарят на въпросите в Играта "автоматично" вместо Участниците.
 13. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. Нарушение изрично включва, но не се ограничава до, действия за:
  • получаване на повече от една регистрация от едно лице;
  • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
  • всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

https://www.facebook.com/saplabsbg/app/603693576505116/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете