Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 3 фотоапарата за моментни снимки и още 330 награди от Cif

Спечелете 3 фотоапарата за моментни снимки и още 330 награди от Cif


Изтекла !
Описание:

Механизъм:

(1) Официалната страница на Кампанията е www.cifcleans.bg.

Спечелването на големите награди в Кампанията „Градски шедьоври с Cif“ не е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградите, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

(2.1) Да посети www.cifcleans.bg, да се съгласи, че приема Официалните правила на играта и да се регистрира чрез Име, Фамилия, e-mail и телефон за връзка. Участник може да участва в Кампанията само с един потребителски профил.

(2.2) Да гласува за локацията, която иска да бъде трансформирана от Организаторите, чрез натискане на бутона „Гласувай“, или да предложи локация, която да бъде трансформирана от Организаторите, качвайки снимка, чрез бутона „Качи снимка“. Всеки участник ще може да гласува само три пъти и да предложи само три локации. Гласовете са видими в реално време.

(2.3) Ако участникът избере да качи снимка, той трябва да го направи през бутона „Качи снимка“.

(2.4) Когато участникът качи своята снимка, трябва да се изчака потвърждение от администратора на страницата, че снимката отговаря на правилата на конкурса (посочени по-долу в т.(3)).

(2.5) След одобрение от администратора на страницата, снимката трябва да бъде одобрена за трансформация на локацията от жури (Творческият екип на Cif), което да реши дали локацията отговаря на следните изисквания – да не бъде частна собственост, да е целесъобразна и реализуема в рамките на проектите за трансформация.

(2.6) След одобрение от администратора и журито, снимката ще бъде качена в секция „Места“.

(3) Качените снимки трябва да отговарят на следните правила:

(3.1) Трябва да са авторски, като автентичността ще бъде проверявана от Организаторите само на снимките, които са изтеглени като печеливши. За база, на която ще се определя автентичността на снимката, ще се счита фактът, че тя не присъства в интернет пространството, с изключение на Facebook.com. Ако се установи, че печелившата снимка е качена на други сайтове (с изключение на facebook.com), то тя ще бъде обявена за невалидна.

(3.2) Трябва да са реални, без текстове, лога.

(3.3) Форматът на снимките трябва да бъде jpg или png.

(3.4) Размерът на една снимка трябва да бъде максимум 10 MB.

(3.5) Размерът на снимките трябва да бъдат най-малко 620x390 пиксела.

(3.6) Не се допускат до участие и представените снимки се дисквалифицират от настоящата Кампания, в случай че съдържанието на снимките:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на „Юниливър България“ ЕООД или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Всяка качена снимка ще бъде одобрявана от администратор. Качените снимки от даден потребител ще бъдат обработени и одобрени/отхвърлени в рамките на 48 часа след качването им. Ако дадена снимка не отговаря пълно или частично на някое от условията по-горе, то Организаторите си запазват правото да не я публикуват. Организаторът ще преценява съдържанието на снимките спрямо горните изискванията и няма да дава детайли защо дадена снимка не е одобрена.

Веднъж качени, снимките не могат да бъдат изтрити или модифицирани. Участващите лица могат да качват до три снимки в рамките на кампанията.

Един участник, гласувал или предложил локация, може да получи само една седмична и само една голяма награда в рамките на Кампанията.

С качването на снимката участникът заявява, че той/тя притежава авторските права върху снимката и дава съгласието си нейното ползване от Юниливър България ЕООД без да претендира възнаграждение, отстъпвайки по този начин авторските права за използване на снимката на www.cifcleans.bg.

(4) При осъществяване на предвиденото в т.(2) и т.(3) и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на една от седмичните и една от големите награди.

(5) Един ден след изтичане промоционалния период на Кампанията, на www.cifcleans.bg ще бъде обявена локациията, която е събрала най-голям брой гласове по време на Кампанията.

Тя ще бъде почистена и разкрасена, за да се превърне в своеобразен градски шедьовър с Cif.


https://cifcleans.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете