Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете хиляди награди от играта на Pringles

Спечелете хиляди награди от играта на Pringles


Изтекла !
Описание:

1. Участието в тази промоция е равносилно на пълно приемане на тези Общи условия в тяхната цялост.
 
2. Промоцията е отворена само за лица над 18 г. или повече години, постоянно пребиваващи в България. 
 
3. Тази промоция изключва служителите и близките роднини на служителите на Kellogg’s, нейните представителства или други лица, които имат професионална връзка с промоцията.
 
4. Закупуването на кен Pringles продукт и достъпът до интернет са задължителни. Това е само онлайн промоция, няма вариант за участие по пощата или по телефона.
 
5. Ще се приемат само участия чрез официалния уебсайт и формуляр за участие.
 
6. Промоционален период: Промоцията е активна от 00:01 ч. на 2 септември 2019 г. до 23:59 ч. на 3 февруари 2020 г.
 
7. Всеки партиден код дава право на едно участие в промоцията. Всяко участие трябва да бъде придружено от различен партиден код.
 
8. За да участват, участниците трябва:
 
a. Да закупят кен Pringles; 
 
b. Да посетят Pringles.com и да въведат 19-цифрения партидн код от дъното на кена Pringles;
 
c. Да се регистрират за акаунт в Kellogg’s, ако все още нямат такъв, или да влязат с помощта на акаунт за социална мрежа;
 
d. Спечелилите участници ще бъдат уведомени незабавно на екрана и ще трябва да следват инструкциите, за да вземат наградата си. Всички участници ще получат възможността да вземат дигитално съдържание.
 
9. Участниците могат да участват 1 път на ден през промоционалния период.
 
10. От спечелилите по всяко време може да бъде поискано да предоставят касовата бележка за закупения продукт или партидния код на продукта.
 
11. Всеки участник, който се регистрира за акаунт в Kellogg’s и въ
веде валиден партиден код, ще може да вземе една от две безплатни дигитални награди за всяко свое валидно участие. Те представляват:  
 
a. Книжка с рецепти за изтегляне от Pringles
 
b. Връзка към дигиталната игра на Pringles
 
12. Награди от „Печеливши моменти”: По време на промоционалния период ще има общо 2012 награди „Печеливши моменти” за спечелване. Това включва:
 
a. 12 x технологични продукта;
 
b. 1000 x филма;
 
c. 1000 x музикални абонамента(поради непредвидени обстоятелства, музикалните абонаменти вече не са налични. Вместо тях спечелилите ще получат високоговорител с Bluetooth).
 
Моля, вижте накрая на настоящите Общи условия за пълни подробности за наградите.
Доставчиците на награди не са свързани със и не са поръчители на тази промоция.
 
13. По време на промоционалния период 2012 „Печеливши момента” (дни, часове, минути, секунди) са избрани произволно от независима услуга за верификация. Първото участие на валиден партиден код в или след този печеливш момент ще получи наградата.  Ако няма участие между един печеливш момент и следващия, наградата от този печеливш момент ще се предаде нататък и ще създаде допълнителен печеливш момент. Всичките 2012 награди са налични да бъдат спечелени.
 
14.  Спечелилите носят отговорността да изпратят точна лична информация, за да вземат наградата.  Организаторът на промоцията не носи отговорност за недоставяне на наградата поради подаване на грешна информация.
 
15. От спечелилите може да се изиска да участват в публична реклама без компенсация.
 
16. Моля, предвидете до 90 дни за доставка на физическите награди, макар че ще се стараем да Ви ги изпратим в рамките на 28 дни след спечелването. Спечелилите технологични награди, ще трябва да отговорят до датата, посочена в уведомителния имейл и да предоставят данните, необходими за получаване на наградата. Липсата на отговор до посочената дата ще доведе до загуба на наградата. 
 
17. Наградите, които не са доставени, не са взети или бъдат върнати на изпращача, ще се считат за нежелани и ще бъдат загубени. Те няма да бъдат присъдени наново.
 
 
18. След края на промоционалния период, в случай на невзети/неспечелени награди, организаторът на промоцията си запазва правото да поиска независимо лице да извърши произволно теглене за всички неспечелили участници. Тъй като това зависи изцяло от това какво бъде спечелено по време на промоцията, броят награди, които могат да бъдат присъдени по този начин, е неизвестен.  Всички, спечелили награда по този начин, ще бъдат уведомени по имейл в рамките на 28 работни дни след края на промоционалния период и ще трябва да следват инструкциите и да заявят своята награда в рамките на 28 дни.  Липсата на такава реакция може да доведе до дисквалифициране на спечелилия, а наградата да бъде присъдена на резервен спечелил участник, избран по същия начин.
 
19. Не може да се поеме отговорност за участия или заявки, които са изпратени   погрешно, изгубени, забавени или повредени по време на доставката до или от Организатора на промоцията поради каквито и да било компютърни неизправности, вируси, програмни грешки, забавяния или други причини. Организаторът на промоцията не носи отговорност за каквато и да било погрешна или неточна информация, изпратена до Организатора на промоцията от заявителите.
 
20. До пълната степен, позволена от закона, Организаторът на промоцията и неговите съответни компании-майки, свързани компании или филиали не носят отговорност за никакви вреди или загуби, претърпени в следствие от участие в промоцията или използване на която и да било награда.
 
21. Не се предлагат други алтернативни награди нито изцяло, нито отчасти, а при непарична награда не се предлагат алтернативи под формата на пари в брой, освен не бъде дадено съгласие на Организатора на промоцията. Ако описаните награди вече не са налични поради обстоятелства извън контрола на Организатора на промоцията, Организаторът си запазва правото да замени наградите с подобни алтернативи с равна или по-висока стойност. Освен ако не бъде дадено писмено съгласие за друго от Организатора на промоцията, наградите ще се присъждат само директно на  спечелилите.
 
22. До степента, в която е позволено от закона, решението на Организатора на промоцията е окончателно във връзка с всички промоционални въпроси и няма да се води кореспонденция във връзка с тях. Компетентните съдилища ще имат последната дума в случай на каквито и да е съдебни спорове.  Като участвате в предложението, Вие приемате тези Общи условия и се обвързвате изцяло с правилата.
 
23. Организаторът на промоцията си запазва правото изцяло по свое усмотрение да елиминира или дисквалифицира участия или участници, за които сметне, че нарушават настоящите условия или духа на промоцията.
 
24. В случай на обстоятелства извън разумния контрол на Организатора или когато измама, злоупотреба и/или грешка (човешка или компютърна) засяга или може да засегне коректното изпълнение на тази промоция или присъждането на наградите, и само когато обстоятелствата го правят неизбежно, Организаторът си запазва правото да отмени или промени промоцията или настоящите Общи условия, във всеки етап, но винаги ще се стреми да сведе до минимум ефекта върху участниците, за да избегне излишно разочарование.
 
25. Организаторът си запазва правото да провери всички участия и спечелили участници и да откаже да присъди награда, да оттегли присъдена награда или да откаже по-нататъшно участие в промоцията, когато има основателни доводи да смята, че е било налице нарушение на настоящите Общи условия или каквито и да било инструкции, представляващи част от изискванията за участие в тази промоция, или ако някой участник е спечелил нечестно предимство при участието си в промоцията или е спечелил чрез измама. Организаторът ще бъде краен арбитър по всякакви решения, те ще бъдат обвързващи и няма да се навлиза в кореспонденция във връзка с тях.
 
26. Всякаква информация, събрана във връзка с участниците в тази промоция, ще бъде третирана като конфиденциална и в съответствие с декларацията за поверителност на Kellogg’s: https://www.pringles.com/centraleurope/en/privacy-policy.html, и ще се използва единствено за администриране на тази промоция и за никакви други цели, освен ако не е предоставено изрично съгласие.
 
27. Снимките и изображенията, използвани във връзка с тази промоция и наградите, са само с илюстративна цел и може да не отразяват реална прилика.
 
28. Настоящите Общи условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната компетентност на българските съдилища.   
 
ОРГАНИЗАТОР: Регистриран офис: Pringles International Operations SARL, 10, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier (Женева), Швейцария.
 
Подробности за наградата:
 
Технологични награди
 
1. 12 х Bluetooth високоговорителя ще бъдат присъдени на произволен принцип в рамките на промоционалния период. Модел високоговорител: JBL Charge 4 преносими Bluetooth високоговорители.
 
2. 1000 х Bluetooth високоговорителя ще бъдат присъдени на произволен принцип в рамките на промоционалния период. Модел високоговорител SRS-XB01 Sony портативeн Bluetooth високоговорител.
 
3. Нито Организаторът на промоцията, нито неговите представителства ще поемат отговорност за оттегляне или промяна на артикули. В подобни случаи ще се постараем да предложим подходяща алтернатива с равна или по-висока стойност.
 
Филми:
 
1. Спечелилите ще получат:
 
 1 x кредит с Rakuten Super Point (RSP) (кредитна стойност 599)
 
2. Кредитната стойност ще се използва за наем на филм в стандартна дефиниция сред заглавията в магазина на Rakuten TV, включително избрани нови заглавия.
 
3. Гледане на филма:
 
a. Спечелилите ще бъдат известени незабавно на екрана, ако спечелят, и ще получат код за Rakuten и URL: https://rakuten.tv/points/welcome.
 
b. Кодовете и URL ще се изпратят от Kellogg’s до спечелилите по имейл.
 
c. За да гледат филма, спечелилите трябва да посетят съответната страница на Rakuten, да кликнат „Redeem“ („Заявяване“) и да влязат в своя акаунт в Rakuten. Ако нямат акаунт, трябва да следват стъпките за създаване на такъв и да приемат Условията за използване и Договорните условия и да прочетат Правилата за поверителност и бисквитки.
 
d. Заявете кода в полето „Enter your voucher code“ („Въведете Вашия код на ваучер“) и кликнете „Redeem“ („Заявяване“).
 
e. След като кодът бъде заявен, спечелилите могат да разгледат колекцията на Rakuten TV, да използват RSP кредита и да гледат избрания филм.
 
f. След като RSP кредитът бъде заявен за наем на филм, спечелилият има 48 часа да го изгледа.
 
g. Кодовете могат да се заявят в рамките на периода за заявяване за този конкретен организатор на промоция (от 02.09.19 г. до 03.04.20  .) и важат за период от 60 дни, след като бъдат заявени.
 
4. RSP важат и за използване с всякакви други услуги на Rakuten, които приемат RSP.
 
5. При всяко положение RSP изтичат, ако отмените своя акаунт в Rakuten по каквато и да било причина.
6. Не се допускат частични плащания с RSP и пари.
 
7. RSP не могат да се приписват, прехвърлят или използват в замяна за пари.
 
8. RSP са за лично ползване от спечелилия, като той няма право да продава RSP.
 
Дигитални награди:
 
a. Книжка с рецепти Pringles
 
Книжката с рецепти Pringles ще бъде налична за изтегляне като PDF.
 

b. Дигитална игра Pringles
 
URL за дигиталната игра Pringles ще бъде достъпно от началото на промоцията до 30.04.20 г.
 
След като получат връзка към играта, потребителите ще имат достъп до играта до 30.04.20 г.


https://celebrate.pringles.com/bg_BG/Home
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория

Спечели ВЕЛОСИПЕД BMX

Остават 116 дни