Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели лодка

Спечели лодка


Изтекла !
Описание:

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.Всеки желаещ да участва в Играта трябва да попълни талон и да го пуснете в предвидените за това урни, находящи се във всеки търговски обект на ЦБА БОЛЕРО.Талонът е безплатен и може да бъде получен на касата във всеки търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро.

На гърба на талона трябва да бъдат изписани трите имена, телефонен номер, населено място, дата и подпис на участника, като същите следва да бъдат изписани четливо с черен или син химикал. Лицето, желаещо да участва в играта, трябва да пусне посочения по-горе талон в специално обособените за томболата на играта урни в съответния търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро, от които урни след приключване периода на играта ще бъде изтеглен печелившия.

Всяко лице има право да пусне/подаде неограничен бройталони за участие през периода на Играта.

Всяко попълване и пускане в урните на талон гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.

Съгласнодопълнителни разпоредби на ЗДДФЛ, § 1, т.62, "предметна печалба с незначителна стойност" е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв.,стойността на награда, с пазарна цена над тази стойност, представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Предоставяната предметна награда е с пазарна стойност над 100 лв., като съгласно нормите на ЗДДФЛ се облага сокончателен данък в размер на 10% от стойността. Дължимият данък Организаторът ще поеме за своя сметка и ще го внесе по законоустановения ред.Всички останали разходи по получаване и придобиване на наградата са за сметка на печелившия.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори, посредством предоставения на гърба на талона телефонен номер за обратна връзка.


https://www.facebook.com/bolerosupermarkets/photos/a.1887337798203492/2453320644938535/?type=3&theater
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория