Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели двоен кинобилет за филма „Кралицата на Шотландия“

Спечели двоен кинобилет за филма „Кралицата на Шотландия“


Изтекла !
Описание:

Правила за участие в играта:

 

а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.

 

б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).

 

Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния Ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.

 

в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.

 

г) С тази допълнителна регистрация на https://www.dnevnik.bg/kralitsatanashotlandiya/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).

 

д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на https://www.dnevnik.bg/kralitsatanashotlandiya/

 

5. Механизъм на играта:

 

а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма "КРАЛИЦАТА НА ШОТЛАНДИЯ".
б) Играта продължава 14 дни.

 

Към всяко ниво се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в играта.

 

Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.
Етапите на играта са, както следва:

 

Ниво 1: КРАЛСКИ ДВОР СРЕЩУ КРАЛИЦА
14.01.2019 г.– 20.01.2019 г.
В 10:00 часа на 14.01.2019 г. ще бъде публикуван първият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 20.01.2019 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.

 

Ниво 2: ПРИЯТЕЛИ И ВРАГОВЕ
21.01.2019 г.– 27.01.2019 г.
В 00:01 часа на 21.01.2019 г. ще бъде публикуван вторият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 27.01.2019 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.

 

в) Жребият за наградите се тегли на 28.01.2019 г.

 

г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.

 

д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.

 

е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди.

 

6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:

 

а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

 

б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на http://www.dnevnik.bg/на 28.01.2019 г.

 

Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.
в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 2-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

 

г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.

 

д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.

 

е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.

 

ж) При получаване на наградата на място, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

 

з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.

 

и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail internet@dnevnik.bg и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).

 

7. Информация за обявените в Играта награди:

 

а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.
в) Наградите за играта, посветена на КРАЛИЦАТА НА ШОТЛАНДИЯ са само и единствено 10 бр. двойни билета за филма, на който е посветена Играта. Билетите могат да бъдат ползвани в кино по избор на победителя от веригите Синема сити (www.cinemacity.bg) и Кино Арена (www.kinoarena.com).След като победителят посочи конкретно кино от веригата, Организаторите уведомяват съответното кино за имената на победителя и той може да ползва своята награда.
г) Кинобилетите за филма КРАЛИЦАТА НА ШОТЛАНДИЯ важат за периода 31.01.2019 – 17.02.2019 в ден и час, избран от победителя, според програмата на посоченото от него кино. Кинобилетите са под формата на ваучери, които се издават на място на касата на избраното от победителя кино в деня и часа, в който победителят е избрал да гледа филма и съобразно периода, за който важат кинобилетите.


https://www.dnevnik.bg/kralitsatanashotlandiya/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете