Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете седмични – предметни награди, месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв.

Спечелете седмични – предметни награди, месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв.


Изтекла !
Описание:

Правила на играта

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка (хартиен носител, сканирано или фото копие) до края на играта, може да спечели една от големите награди в Лотарията на НАП.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията kasovbon.bg и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия и втория сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3 Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, идентификационен номер (ЕГН), град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно изразено (доброволно), конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице.

1.4 Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

1.5 Всеки регистриран потребител може да въвежда данни от касови бележки и чрез мобилното приложение на НАП „NRA Mobile“, което може да се изтегли през App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

1.6 Касови бележки могат да се регистрират и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор (след създаване на профил на www.kasovbon.bg).

 Национална агенция за приходите не носи отговорност за грешно подадена информация.

2. Механизъм на играта

2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2019), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

2.2 Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката. 

2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година.

2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

2.5 Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да регистрира към съответния фискален бон и бележката за безкасово плащане от ПОС-терминала. След като въведе реквизитите на касовия си бон, потребителят посочва и данните от документа, получен от ПОС терминал в полето „Бележка от ПОС терминал“. След това избира опцията "Запази".  

2.6 Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

2.7 Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

2.8  Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират в системата, когато първо бъдат въведени реквизитите от фискалния бон и след потвърждение на данните от полето „Бележка от ПОС терминал“.

2.9 Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

2.10 Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

2.11 В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

2.12 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.13 Органите на Национална агенция за приходите проверяват валидността на всяка касова бележка за предоставянето на предметна награда на победителя. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Национална агенция за приходите ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.


https://kasovbon.bg
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете