Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели Геймърски стол 'RFG MAX GAME' + слушалки!

Спечели Геймърски стол 'RFG MAX GAME' + слушалки!


Изтекла !
Описание:

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с покупка.

5.2. Всяко физическо лице, което през срока на Промоционалната кампания посети електронния магазин на веригата „Office 1 Superstore”, разгледа предлаганите продукти - геймърски столове „RFG MAX GAME” (https://goo.gl/4VsvWV), сподели линка с харесания от участника продукт като коментар под публикацията на Промоционалната кампания (https://fb.me/aJ6rA5wc42ftTP) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/) и сподели линка на играта от официалната Facebook страница на Office 1 Superstore като коментар в собствения си Facebook профил, участва автоматично в томбола за спечелването на осигурена от Организатора награда – 1 бр. (един брой) геймърски комплект, състоящ се отгеймърски стол „RFGMAX GAME”и слушалки.

5.3. Право на участие в томболата за наградата има всяко физическо лице, което отговаря на определението за „участник“ от настоящите Общи условия, живее на територията на Република България и не попада в ограниченията по чл. 4.2. Всеки участник има право да споделя неограничен брой линкове на продукти - геймърски столове „RFG MAX GAME” под публикацията на Промоционалната кампания (https://fb.me/aJ6rA5wc42ftTP) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/) през срока на Промоционалната кампания. Броят на споделените линкове не увеличава на шанса на съответния участник при определянето на печелившия участник.

5.4. Организаторът осигурява 1 (една) предметна награда – 1 бр. (един брой) геймърски комплект, състоящ се от геймърски стол RFG MAX GAME”  и слушалки  за избрания за печеливш участник, който е споделил линка с харесания от участника продукт като коментар под публикацията на Промоционалната кампания (https://fb.me/aJ6rA5wc42ftTP) в официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/) и е споделил линка на играта от официалната Facebook страница на Office 1 Superstore като коментар в собствения си Facebook профил.

В случай, че Организаторът няма възможност да предостави спечелената награда поради независещи от него причини, той си запазва правото да награди печелившия участник със сходна награда – друг цвят геймърски комплект, състоящ се от геймърски стол „RFG MAX GAME” и слушалки или друг продукт с марката „RFG” на същата или по-висока стойност.

5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания:

а.       Не се допуска печеливш участник да разменя спечелената от него награда за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

б.      Когато Организаторът установи извършване на злонамерени действия от страна на определен участник, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на томболата за определяне на печелившия участник и/или до възпрепятстване на останалите участници да споделят линкове с продукти „RFG MAX GAME”, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в Промоционалната кампания и томболата за наградата.

5.6. Провеждането на томболата и тегленето печелившия участник на наградата от чл.5.4. ще се осъществи на 21.12.2018 г. на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 от определена от Организатора независима комисия от лица, нямащи право на участие в Промоционалната кампания. Комисията ще изтегли един печеливш участник от всички имащи право на участват в Промоционалната игра лица, изпълнили изискванията за участие от настоящите Общи условия. Печелившият участник ще бъде обявен публично в срок до 3 /три/ работни дни от датата на тегленето на официалната Facebook страница на Office 1 Superstore (https://www.facebook.com/OFFICE1BG/), като в срок до 3 /три/ работни дни от публичното оповестяване на печелившия участник, служител на Организатора ще осъществи уведомителна комуникация с печелившия участник чрез социалната мрежа Facebook с цел получаване на информация за имена, телефон и адрес за доставка на спечелената награда. Доставката на наградата се осъществява посредством трето лице - дружество за куриерски услуги, като разходите са за сметка на Организатора.


https://www.facebook.com/ads/experience/confirmation/?experience_id=198756481075480
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете