Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. или Lavazza продукти

Спечели ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. или Lavazza продукти


Изтекла !
Описание:

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

  • – Ваучер за пазаруване Sodexo на стойност 100 лв. с ДДС – 100 броя
  • – Пакет Lavazza продукти на стойност до 30 лв. с ДДС – 400 броя

 

7.2. Всяка една от наградите е подробно описана в Приложение №1, съставляващо неразделна част от настоящите правила.

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.5. Тук посочените награди ваучери Sodexo са с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в чл. 9.5. от настоящите правила.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който закупува някои от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните , може да участва в промоцията „Лаваца Коледна Промоция“,.

След закупуване на продукт, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта www.lavazza.christmaspromo.bg. С всяка регистрация на код участникът може да участва за всички награди от Промоцията. 

8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. .

8.3. Всеки регистриран код дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди.

8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки  на LAVAZZA продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

 


https://lavazza.christmaspromo.bg/?fbclid=IwAR2XnytxYm_05wZ6GhhN6Q3mmWCakX6E1tPTJXLfxNYoCwI71cxxhg-cLco
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете