Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 18 броя перални SLIM Star-Light WMS-610A++, 6 кг. в комплект с кош за пране

Спечелете 18 броя перални SLIM Star-Light WMS-610A++, 6 кг. в комплект с кош за пране


Изтекла !
Описание:

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице/, което е сключило в качеството си на Заемател договор за паричен заем по продукт „Кредит Пенсионер“ с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 03.09.2018 г. до 31.10.2018 г., включително. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Промоцията е кредитният продукт „Кредит Пенсионер“, предлаган от ДружествотоПовече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронната страница на Дружеството на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричния заем се посочват в сключения между Заемателя /Участника/ и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за паричен заем не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

9. Всеки Участник следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Република България.

10. В Промоцията имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, сключили договор за паричен заем по продукта „Кредит Пенсионер“.

 


https://www.easycredit.bg/promo-kredit-pensioner
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете