Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели страхотни Бочко награди

Спечели страхотни Бочко награди


Изтекла !
Описание:

Периодът на участие в Кампанията е разделен на три етапа, категоризирани по конкретен начин, както следва:

I Етап – 00:00 часа на 21.09.2018 г. до 23:59 часа на 05.10.2018 г. – категория „Подсичане“

II Етап – 00:00 часа на 06.10.2018 г. до 23:59 часа на 20.10.2018 г. – категория „Kъпане“

III Етап – 00:00 часа на 21.10.2018 г. до 23:59 часа на 04.11.2018 г. – категория „Мазане“

Участникът ще се запознае кратка история (текст), от която ще бъдат изведени 5 въпроса. Участникът следва да отговори на 5-те въпроса, за да се регистрира и да участва за спечелване на награда. Независимо дали е отговорил правилно или не – и в двата случая има възможността да участва за награда. След отговарянето на въпросите всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес. За всеки от трите етапа, описани по-горе, ще има различна кратка история (текст), от която отново ще бъдат извадени 5 въпроса, на които следва да отговори Участникът с цел да се регистрира и да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни: телефон за контакт, адрес за доставка.

Във всеки един от описаните по-горе етапи, Участникът има право да се регистрира само по веднъж, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Организатора от Участниците и/или печелившите.

 


http://bochko.bg/otparviaden/?utm_source=bg-mamma&utm_campaign=Podsichane
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете