Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели един от 1000 специални комплекта чаши от Каменица

Спечели един от 1000 специални комплекта чаши от Каменица


Изтекла !
Описание:

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

 

3.1 Участието в промоционалната игра не е обвързано с покупка.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да посетят сайта www.kamenitza.bg, да отидат в съответния раздел от сайта, посветен на промоцията, да се регистрират и да напишат или изберат своята причина за Наздраве в определеното поле.

3.3.2. При правилно регистрирана причина, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в тегленията за един от 1000 бр. комплекта чаши. Всеки ден през целия период на промоцията ще се провеждат по общо 16 бр. тегления, като на всеки 30 минути между 12:00 часа и 19:30 часа ще се изтегля по една награда измежду всички участници, регистрирали успешно причина за наздраве. На 15.11 ще бъдат изтеглени допълнителни 8бр.  комплекта заедно с ежедневното теглене в 12:00 часа.

3.6. Всеки участник може да регистрира по 5 причини на ден за периода на промоцията. В случай че участник опита да регистрира повече от пет причини в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то причината му няма да бъде зачетена от системата като участващ в играта.

3.8.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

1000 броя комплекта чаши

 

3.8.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

1000 броя комплекта чаши ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер в общо 1000  бр. тегления, както следва:
Всеки ден в периода на промоцията между 12:00 часа и 19:30 часа.  ще се състоят общо 16 бр. ежедневни тегления през 30 мин., като на всеки 30 минути ще бъде раздаван по 1 бр.комплекта чаши. На 15.11 ще бъде проведено допълнително теглене в 12ч за още 8 комплекта. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 (един) код по смисъла на т. 3.3.4 от настоящите условия. С всяка последваща регистрация на нова причина, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

3.8.3. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

3.9. Всеки ден в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.kamenitza.bg. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

3.10. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

3.11. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.12. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423118 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

 

3.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

3.14. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

3.16. В случай, че през даден час, ден или седмица от периода на промоцията не бъдат спечелени определения брой награди (поради липсата на достатъчно участници), то предвидените награди за съответните тегления ще бъдат прехвърлени и добавени към следващото.

3.17. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. Всеки следващ опит за участие в играта няма да бъде зачетен от системата.


https://www.kamenitza.bg/nazdrave/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете