Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете чисто нов широкоекранен телевизор

Спечелете чисто нов широкоекранен телевизор


Изтекла !
Описание:

 Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки клиент, който в периода на Кампанията, направи покупка на масло Shell Helix от минимум 4л. или смяна на масло с Shell Helix от минимум 4 л. в брандираните автосервизи, участващи в Кампанията и посочени на следния адрес: https://orbico-shelllubricants.bg/driveon/partners/, има право да участва в томбола за една от 3 големи награди и близо 2500 малки награди, представляващи рекламни предмети с логото на ShellHelix.

 • За да участват в играта, участниците трябва да направят смяна на масло с Shell Helix от минимум 4л или да закупят масло Shell Helix от минимум 4л от партньорските ни обекти, посочени на следния адрес: https://orbico-shelllubricants.bg/driveon/partners/.
 • Всеки закупил или сменил масло с ShellHelixот минимум 4л получава регистрационен талон с промо коди възможност да изтегли скреч карта. Всеки участник има право да получи само по един регистрационен талон с промо код и една скреч карта за всяка смяна на масло с Shell Helix от минимум 4л или покупка на масло Shell Helix от минимум 4л от партньорската ни мрежа, посоченa на следния адрес: https://orbico-shelllubricants.bg/driveon/partners/.
 • При закупуване или смяна на масло с Shell Helix от минимум 4л участникът има право да участва едновременно за две награди:
 • За участие за спечелване на една от малките награди, участникът следва да изтегли на касова зона в участващите сервизи скреч карта, с която може да спечели една от 2 500 награди.
 • Спечелените малки награди – рекламни предмети с логото на ShellHelix, от покупката или смяната в конкретния обект, могат да се получават единствено в него.Наградата се получава на момента, в конкретния обект, в случай че участникът изтегли скреч карта с надпис „Печелиш“.
 • Рекламните предмети ще могат да бъдат печелени до края на промоционалната кампания или до изчерпване на техните количества.
 • За участие за спечелването на една от големите награди, участникът трябва да регистрира промо кода от регистрационния талон на следния интернет адрес: orbico-shelllubricants.bg/driveon.
 • В регистрационната форма следва да посочат: трите си имена, телефон номер и имейл адрес, които по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни представляват, лични данни.
 • При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и, че дават съгласието си за обработването на личните им данни от организатора на кампанията.
 • В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, той не следва да отбелязва полето за даване на съгласие, като в този случай регистрацията му няма да бъде допусната.
 • Всеки участник може да спечели само 1 малка награда и да участва за спечелването само на 1 голяма награда при 1 смяна на масло с Shell Helix от минимум 4л или покупка на масло Shell Helix от минимум 4л от партньорските ни обекти, посочени на следния адрес: https://orbico-shelllubricants.bg/driveon/partners/.
 • Големите награди ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 04.12.2018 г. в присъствието на нотариус.
 • При изтеглянето на голямата награда, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и 5 резерви. В случай че някой от печелившите участници бъде дисквалифициран или не предостави регистрационния талон, като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от първата резерва в списъка, съответно следващата, която ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнила указанията, посочени в настоящите Официални правила.
 • Спечелилите участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане на посочения от тях в регистрационната форма телефонен номер за контакт, а имената им ще бъдат публикувани на следният интернет адрес: orbico-shelllubricants.bg/driveon, както и на фейсбук страницата https://facebook.com/shellhelixbg.
 • Организаторът ще се свърже с тях в рамките на 7 дни от публикуването на имената им на следният интернет адрес: orbico-shelllubricans.bg/driveon, както и на фейсбук страницата https://facebook.com/shellhelixbg, за да провери самоличността им и да уговори предаването на наградата.
 • В случай, че участник не може да бъде открит в рамките на 7 дни от датата на публикуването му като печеливш участник, на посочения от него в регистрационната форма телефон за контакт, въпреки всички усилия, положени от страна на Организатора, то същият има право да го замени с резерва.
 • При непълни данни на регистрирания от участника промо код (липса или погрешно изписване на промо код, имена и телефон за контакт), Организаторът има право да дисквалифицира участника, изтеглен при жребия и да връчи наградата на изтеглена по посочения по-горе ред, резерва.
 • Участникът е длъжен да пази регистрационния талон като доказателство за покупка.
 • Голямата награда ще бъде връчена на печелившите участници по куриер, в 20 дневен срок,след като предварително бъде уточнен с тях, точен адрес за доставка.
 • При получаване на голяма награда,печелившият участник е длъжен да предостави на куриера регистрационния си талон като доказателство за извършената покупка или услуга. При получаването на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, като доказателство за извършеното предаване.
 • В случай, че участникът не предостави регистрационен талон, или данните от печелившата регистрация не съвпадат с данните от регистрационния талон, Организаторът има право да откаже връчването.
 • Спечелилите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по свое усмотрение с цел популяризиране на Промоцията.

https://orbico-shelllubricants.bg/driveon/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете