Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 3 смарт телевизора SONY KD-49XF7596 4K Ultra HD LED

Спечелете 3 смарт телевизора SONY KD-49XF7596 4K Ultra HD LED


Изтекла !
Описание:

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече от промоционалните продукти на „Оргахим“ АД, участващи в кампанията (Раздел 5) и са регистрирали кода от касовата бележка на покупката в регистрационната форма на уеб страницатаhttps://transformacii2.spiritpaints.bg/

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай, че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно условията на настоящите Общи условия.

С регистрирането на код от касова бележка в уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/ всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти от категорията „Spirit бази за тониране“:

- Spirit Tint Base White Matte – 1L, 2.5L, 5L

- Spirit Tint Base White Satin – 1L, 2.5L, 5L

- Spirit Tint Base Semitransparent Matte – 1L, 2.5L, 4.8L

- Spirit Tint Base Semitransparent Satin – 1L, 2.5L, 4.8L

- Spirit Tint Base Transparent Matte – 1L, 2.5L, 4.5L

- Spirit Tint Base Transparent Satin – 1L, 2.5L, 4.5L

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите от Кампанията са общо 3 смарт телевизора SONY KD-49XF7596 4K Ultra HD LED, съответно предназначени за трима печеливши.

В края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани трима печеливши участници, измежду всички регистрирали кода от касовата бележка на покупката си и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди, в присъствието на нотариус. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.

Всеки участник може да получи само една награда.

Списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://transformacii2.spiritpaints.bg/ до 10 дни след крайния срок на Кампанията.

След избирането на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.

Наградите се получават срещу представена касова бележка от покупката.

В случай че със спечелилият награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на последващ печеливш.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

 

Прочетете повече тук: https://transformacii2.spiritpaints.bg/terms


https://transformacii2.spiritpaints.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете