Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете Gaming Laptop OMEN by HP и още много награди от HBO GO

Спечелете Gaming Laptop OMEN by HP и още много награди от HBO GO


Изтекла !
Описание:

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА „РЕГИСТРИРАЙ HBO GO ПРОМО КОД - СПЕЧЕЛИ GAMING LAPTOP OMEN by HP И ДРУГИ НАГРАДИ“ 

1. Организатор на Играта

Играта „РЕГИСТРИРАЙ HBO GO ПРОМО КОД - СПЕЧЕЛИ GAMING LAPTOP OMEN by HP И ДРУГИ НАГРАДИ”, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира от „Ейч Би Оу България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. Шейново № 7, ет. 3, София, ПК 1504, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200387079, регистрация по ДДС: BG200387079, наричано по-долу „HBO България“ или „Организатор“.

Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент 2016/679 (накратко „ОРЗД“). Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Играта, разпределянето и получаване на награди, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите правила.

Настоящите правила уреждат реда на провеждане на Играта и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Правилата са публично оповестени към датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта на www.hbogo.bg/promo.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. 

2. Срок на Играта 

Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 12:00 ч. (по обяд) на 16.08.2018 г. до 23:59 ч. на 30.09.2018 г.

Играта ще се проведе в страницата на HBO България (www.hbogo.bg/promo). Всяка заявка за участие, подадена съгласно условията на Играта по т. 4 след изтичане на този период, няма да бъде валидна.

3. Награди

Участието в тази Игра дава възможността да се спечели една от следните награди:

3.1. Моментна награда:

Всеки, който покаже ваучера с индивидуалния си HBO GO код – независимо дали печатен материал или карта-пластика, на щанда на HBO по време на събитието Aniventure Comic Con 2018 в периода 15.09.2018 г. - 16.09.2018 г., има възможността да получи една брандирана силиконова гривна (до изчерпване на количествата) с хитово заглавие, налично в HBO GO – Игра на тронове, Западен свят или Криптон.

3.2 Награда с теглене на томболен принцип:

Всеки, който е направил регистрация на HBO GO промо кода си в рамките на кампанията (от печатен материал или карта-пластика) в Срока на играта, участва автоматично в томбола за:

1 бр. лаптоп с гейминг конфигурация HP by Omen;
2 бр. комплекти „Игра на тронове“ ( монополи, книга, чаша);
2 бр. комплекти „Западен свят“ (кит за обувки, чаша, ключодържател);
2 бр. комплекти „Семеен“ (дженга, раничка, чаша).

Наградите се предоставят от Организатора на Играта. 

4. Условия за участие

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се е включило в Играта при спазване на условията за провеждането й.

4.2. Участници в играта могат да бъдат само директни абонати за услугата HBO GO – които ползват, ползвали са и ли ще ползват за първи път HBO GO с регистрация на кредитна или дебитна карта.

4.3. За получаване на моментна награда – силиконова гривна – всеки Участник трябва да покаже печатния материал с HBO GO промо код или картата-пластика с HBO GO промо код на щанда на HBO България на Aniventure Comic Con 2018 на 15.09.2018 г. - 16.09.2018 г., Интер Експо Център, зала 1.

4.4. За участие в томболата с награди – да регистрира своя индивидуален HBO GO промо код (от печатен материал или карта-пластика с HBO GO промо код) в периода 16.08.2018 г. - 30.09.2018 г. (виж как може да получиш HBO GO промо код по-долу).

4.5. Регистрации на индивидуален HBO GO промо код след 23:59 часа на 30.09 няма да бъдат включени в томболата за награда.

4.6. Регистрацията на кода изисква въвеждане на данни от кредитна или дебитна карта Visa или Mastercard. Безплатният период не се таксува. Всеки код може да бъде регистриран само с една кредитна/дебитна карта (виж кой може да се регистрира по-долу).

4.7. При проблем с регистрирането на HBO GO промо кода, всяко лице, което отговаря на изискванията за участие може да се свърже с помощния екип на Организатора на тел. 0800 46048 (безплатен за цялата страна). Всеки Участник се съгласява да предостави свои лични данни - име и фамилия, телефон за връзка. Участникът се съгласява, че тези лични данни могат да бъдат използвани за регистрацията и за целта на получаване на спечелената от него награда по т. 3.2 от тези условия. Печелившите участници предоставят допълнителна информация, както е описано по-долу. 

КАК MOЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ КОД?

HBO GO промо кодовете за до 2 месеца безплатно ползване на онлайн стрийминг услугата се разпространяват във връзка с Aniventure Comic Con 2018. 

HBO GO промо кодовете се раздават по повод Aniventure Comic Con 2018 по следните два начина:

I. HBO GO промо кодове под формата на печатен материал с отпечатан индивидуален промо код и препратка към страницата с правилата за участие в Играта. Получава се заедно с всеки поръчан билет за Aniventure Comic Con 2018 с наложен платеж през eventim.bg, в периода 16.08.2018 г. - 14.09.2018 г. Периодът на активация на кода на интернет страницата www.hbogo.bg/promo е 15.08.2018 г. – 30.09.2018 г. 

II. HBO GO промо кодове под формата на карта-пластика с отпечатан индивидуален промо код и препратка към страницата с правилата за участие в Играта. Получава се на пропусквателните входове на Aniventure Comic Con 2018 на 15.09.2018 г. при влизане на първия ден на събитието и до изчерпване на количеството. Периодът на активация на кода на интернет страницата www.hbogo.bg/promo е: 15.09.2018 г. – 30.09.2018 г. 


КОЙ МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА?

Право на регистрация имат само директни абонати на услугата HBO GO, които регистрират своя кредитна или дебитна карта Visa или Mastercard. Кодовете могат да се ползват от нови и настоящи абонати, както и от такива със спрени абонаменти, които се подновяват при условията на Играта. В зависимост от реда за регистрация и условията, на които отговаря, Участникът може да бъде: нов директен абонат, директен абонат със спрян или деактивиран абонамент, директен абонат, заплащащ абонамент към настоящия момент и директен абонат, който създава нов потребителски профил. 

Условията за регистрация и безплатният период за ползване на услугата HBO GO са, както следва: 

Вариант 1: нов директен абонат 

Всеки нов директен абонат с нерегистрирана платежна карта и нерегистриран имейл в системата на HBO GO, може да участва в Играта при регистрация на HBO промо код през Срока на Играта като получава 2 месеца безплатен достъп до HBO GO. За целта Участникът следва следните стъпки за регистрация: 

• На електронната страница www.hbogo.bg/promo натиска бутона „Регистрирай кода от ваучера тук“;
• Въвежда за първи път име, мейл, парола, отметки за нюзлетър и натиска бутон „Продължи“;
• Въвежда данни за издадена на негово име дебитна или кредитна карта Visa или Mastercard и след това въвежда HBO промо кода от ваучера;
• При правилно изпълнение на посочените по-горе стъпки Участникът получава потвърждение за успешна регистрация и има правото да ползва 2 месеца безплатен достъп. 

Участникът започва да заплаща абонаментна такса от началото на 3-тия месец, ако не е преустановил регистрацията си до 59-тия ден от безплатния период. Заплащането на абонаментната такса след изтичането на безплатния период се осъществява автоматично.

Вариант 2: директен абонат със спрян / деактивиран абонамент 

Директен абонат на услугата HBO GO, който е използвал стандартния 1 безплатен месец до HBO GO и впоследствие е спрял абонамента или го е деактивирал преди начисляването на абонамента такса, може да участва в Играта с промо кода като получи един безплатен месец. Участникът следва следните стъпки за регистрация:

• От страницата www.hbogo.bg натиска бутона „Вход“ (за вече съществуващ, но спрян или деактивиран потребителския си абонамент), като използва възможността за вход за абонати без оператор; 
• Въвежда име, мейл, парола, които е създал при началната си регистрация и натиска бутона „Продължи“;
• Повторно въвежда данни за издадена на негово име дебитна или кредитна карта Visa или Mastercard, за да активира отново акаунта си и след натискане на бутона „Имаш ваучер?“ въвежда HBO промо кода от ваучера;
• При правилно изпълнение на посочените по-горе стъпки Участникът получава потвърждение за успешна регистрация и има правото да ползва 1 месец безплатен достъп. В ТОЗИ СЛУЧАЙ АБОНАТЪТ ПОЛЗВА 1 МЕСЕЦ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП С КОДА ОТ ПРОМОЦИЯТА, който е допълнителен към вече използван 1 безплатен месец при началната регистрация. 

Участникът започва да заплаща абонаментна такса от началото на 2-рия месец, ако не е преустановил регистрацията си до 29-тия ден от безплатния период. Заплащането на абонаментната такса след изтичането на безплатния период се осъществява автоматично. 

Вариант 3: директен абонат, заплащащ за абонамент към настоящия момент 

Директен абонат на услугата HBO GO, който е използвал стандартния 1 безплатен месец на достъп при първоначалната си регистрация и в момента продължава да плаща абонаментни такси, може да участва в Играта с HBO GO промо кода, като получи един безплатен месец. Участникът следва следните стъпки за регистрация:

• От страницата www.hbogo.bg натиска бутона „Вход“, като използва възможността за вход за абонати без оператор; 
• Въвежда име, мейл, парола, които е създал при началната си регистрация и натиска бутона „Продължи“;
• Влиза в Настройки – меню Управление на абонамента
• Въвежда на номера на ваучера в поле Добавете ваучер
• При правилно изпълнение на посочените по-горе стъпки Участникът получава потвърждение, че има правото да ползва 1 месец безплатен достъп. В ТОЗИ СЛУЧАЙ АБОНАТЪТ ПОЛЗВА 1 МЕСЕЦ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП С КОДА ОТ ПРОМОЦИЯТА, който е допълнителен към вече използван 1 безплатен месец при началната регистрация. 

Участникът започва да заплаща абонаментна такса от началото на 2-ия месец, ако не е преустановил регистрацията си до 29-тия ден от безплатния период. Заплащането на абонаментната такса след изтичането на безплатния период се осъществява автоматично. 

Вариант 4: директен абонат, който регистрира нов потребителски профил със същата платежна карта 

Директен абонат със съществуващ потребителски профил, който регистрира нов потребителски профил с данни за вече регистрирана в системата на HBO GO платежна карта (дебитна или кредитна карта Visa или Mastercard) и използва друга електронна поща за регистрацията на новия потребителски профил, може да участва в Играта, като получава 2 месеца безплатен достъп до HBO GO. За целта Участникът следва следните стъпки за регистрация: 

• На електронната страница www.hbogo.bg/promo натиска бутона „Регистрирай кода от ваучера тук“;
• Въвежда за първи път име, мейл (различен от този на вече съществуващия абонамент), парола, отметки за нюзлетър и натиска бутон „Продължи“;
• Въвежда данни за издадена на негово име дебитна или кредитна карта Visa или Mastercard, с която се заплаща вече съществуващ абонамент и след това въвежда HBO промо кода от ваучера;
• При правилно изпълнение на посочените по-горе стъпки Участникът получава потвърждение за успешна регистрация и има правото да ползва 2 месеца безплатен достъп. 

Участникът започва да заплаща абонаментна такса от началото на 3-тия месец, ако не е преустановил регистрацията си до 59-тия ден от безплатния период. Заплащането на абонаментната такса след изтичането на безплатния период се осъществява автоматично.

5. Определяне на печеливши участници

5.1. За наградата, описана в точка 3, могат да участват всички потребители над 18 години, които отговарят на условията, описани в точка 4.

5.2. Тегленето на печелившите участници ще бъде проведено на 01.10.2018 г. след 16:00 ч. в офиса на HBO България. В същия ден печелившите участници ще бъдат уведомени по мейл на мейл адреса, с който са направили регистрацията на HBO GO промо кода.

5.3. Печелившите участници нямат право да претендират изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената им награда. 

5.4. С оглед получаване на наградата, печелившите участници се задължават в петдневен срок от обявяването им за печеливши по реда на т. 5.2 и т. 6.1, да предоставят на имейл info@hbo.bg следните свои лични данни: име и фамилия, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка и ЕГН. С получаването на награда всеки печеливш участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, печелившият участник се задължава като необходимо условие за получаване на награда да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившите участници.

5.5. Печеливши участници, непотърсили наградите си (включително участници неизпратили адрес за доставка и телефон за обратна връзка и другите данни по т. 5.4) в 5-дневен срок от обявяването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

5.6. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите. При отказ от страна на печелившия участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

6. Обявяване на победителите и получаване на наградата

6.1. Печелившите ще бъдат уведомени по мейл на мейл адреса, с който са направили регистрацията на HBO GO промо кода. Мейлите – победители ще бъдат обявени и на фейсбук страницата на Aniventure Comicon 2018 ( https://www.facebook.com/comiccon.bg/ 

6.2. За да получат наградата си, посочена в т. 3, печелившите участници, определени по реда на т. 5, трябва да изпратят на имейл info@hbo.bg име, фамилия и телефон в срок от 5 (пет) дни. Организаторът ще използва посочените данни за връзка с победителя за уточняване на получаването на наградата. 

7. Допълнителни условия

7.1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник, по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите правила на Играта не е спазено; както и при установяване на опити за манипулиране на Играта. 

7.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 

7.3. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства. 

7.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя по всяко време правилата, които ще бъдат публикувани на официалната страница на HBO България на електронен адрес www.hbogo.bg/promo

7.5. Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора. 

7.6. Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

8. С участието си в настоящата Игра всеки един от участниците потвърждава, че е запознат и се съгласява с условията, посочени в настоящите правила, като потвърждава и се съгласява, че:

8.1. Отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

8.2. Доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон, ЕГН и др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди.

8.3. Е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и ОРЗД, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и ОРЗД.

8.4. Е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за защита на личните данни и ОРЗД, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта.

8.5. Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Спонсора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

9. Обработване на лични данни

С настоящите правила Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Играта и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

9.1. За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на Участниците: име, фамилия, имейл. Основание за обработката на данните, посочени в тази т. 9.1, са договорните отношения между Участника и Организатора, по-конкретно участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

9.2. С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави ЕГН, адрес и телефон за връзка. Основание за обработване на данните за доставка на наградата са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Печеливш участник, който откаже да предостави адрес за доставка, губи правото си да получи наградата си по куриер.

9.3.С цел получаване на награда и спазване на законовите изисквания за документиране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави пълно име и ЕГН. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Съгласно чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на наградата представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Основание за обработване на данните за име и ЕГН е законово задължение на Организатора във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

9.4. Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно имейл адрес, ще бъдат публикувани в страницата (https://www.facebook.com/comiccon.bg/). 

9.5. Описаните по-горе лични данни на Участниците, събрани за целите на Играта, могат бъдат обработени от:
А. Куриери с цел доставка на награда и/или подизпълнители на Организатора, на които е възложено връчването на наградите, на които могат да се разкрият само данни за печелившите Участници;
Б. Държавни органи при изискване на подобна информация при надлежно упражнени властнически правомощия; 
В. Дружества от групата на HBO за целите на предоставянето на наградата и осъществяване на регистрацията с HBO GO промо кодовете на страницата на HBO GO. 
С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

9.6. Организаторът съхранява личните данни на участника в електронна форма. Организаторът съхранява и обработва личните данни на участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

9.7. Организаторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участника. Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

9.8. Организаторът съхранява личните данни на всички участници за срок до 1 (една) година след приключване на Играта. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени. Независимо от горното, личните данни на спечелилите награди – име и ЕГН, ще бъдат обработвани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

10. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни

10.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

1. да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;
2. да поиска корекция на неточност в личните му данни или допълване на непълни негови лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
3. да поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
4. да поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Играта, но участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
5. да поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;
6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.
Всеки участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора чрез писмено заявление до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

10.2. Всеки участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

 


https://hbogo.bg/promo
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете