Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 25 бр „A Modo Mio кафе машина с капсули от Lavazza“ и още 90250 награди от Cappy и Lavazza

Спечелете 25 бр „A Modo Mio кафе машина с капсули от Lavazza“ и още 90250 награди от Cappy и Lavazza


Изтекла !
Описание:
 • 7.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на два продукта Cappy в опаковки от 1L ИЛИ един продукт Lavazza в опаковка от 250g, като продуктите Cappy трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка.
 • 7.2. Наградите, описани в т. 6.1.1 и 6.1.2 се печелят на място в търговския обект, активиран с промоцията (награден център за награди по т. 6.1.1 и 6.1.2) веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

  За спечелване на награди, описани в т. 6.1.3 и т. 6.1.4 е необходимо кодът от скреч картата да бъде регистриран на www.zakuskapromo.bg и скреч картата да се запази. Регистрирането на код от скреч карта със закупени продукти Cappy или Lavazza от участващите опаковки на уебсайта на промоцията: www.zakuskapromo.bg дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 6.1.3 и т. 6.1.4

  • 7.2.1. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.zakuskapromo.bg Регистрацията е безплатна и изисква следното:

   • Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
   • Име и фамилия;
   • Отбелязване на съгласие с Общите правила и деклариране на навършени 16г. и съгласие на родител за участници между 16 и 18 години.

   При натискане на бутона „Регистрирай ме“, участниците:

   • се съгласяват с официалните правила на Промоцията;
   • И че са потвърдили, че имат навършени 16 години, както и че имат съгласие на родител / настойник за участие в Промоцията, в случай че нямат навършени 18 години.

   Регистрацията не изисква e-mail потвърждение. Задължително е Участникът да регистрира своя персонален номер на мобилен телефон.

  • 7.2.2. Промоцията с регистрация на код от скреч карта ще се проведе в рамките на няколко периода. Първият период започва да тече от понеделник, 03 Септември до неделя 23 Септември, 23:59 ч. (триседмичен период). След това, периодите са на седмична база, както следва:

   • 24 Септември, 00:00 ч. до 30 Септември, 23:59 ч.
   • 01 Октомври, 00:00 ч. до 07 Октомври, 23:59 ч.
   • 08 Октомври, 00:00 ч. до 14 Октомври, 23:59 ч.
   • 15 Октомври, 00:00 ч. до 21 Октомври, 23:59 ч., като последното теглене на жребий ще бъде понеделник, 22 Октомври 2018г.

   Общата продължителност на промоцията е 7 седмици.

   За да бъде допуснат за участие в седмичното теглене на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира изисквания минимум от кодове за всяка седмична награда. Всяка седмица участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове от скреч карта, за да може да участва за спечелване на някоя от наградите:

   • Минимум 1 регистриран код дава право на участие в тегленето на жребий за спечелване на „Тиган за палачинки от Cappy” през съответния период, в който е регистриран кода;
   • Минимум 2 регистрирани кода дава право на участие в тегленето на жребий за спечелване на „A Modo Mio кафе машина с капсули от Lavazza“ - за нея участват всички регистрирани касови бележки от всички периоди на промоцията.

   При регистриране на двa кода ще се участва за наградата „A Modo Mio кафе машина с капсули от Lavazza“, която ще се тегли първа. Спечелилите тази награда ще бъдат елиминирани от тегленето на награда „Тиган за палачинки от Cappy”.

  • 7.2.3. Регистрацията на един код важи за участие за съответния период от промоцията, в който е регистрирана.
  • 7.2.4. Един код може да бъде регистриран само веднъж и с него може да се участва за съответните седмична награди.
  • 7.2.5. Един участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип за периода на промоцията.
  • 7.2.6. При отговор на въпросите от анкетата на сайта, всеки участник получава още една възможност за участие в томболата за награди.
  • 7.2.7. Кодове, които са регистрирани в един от периодите, обозначени в т. 4.1, могат да участват в тегленето на награда в края на същия период, но не и в следващите периоди.
  • 7.2.8. От участниците се изисква да запазят скреч картите, кодовете на които са били регистрирани за участие в промоцията, като доказателство за покупката и да ги предоставят при получаване на наградата.
  • 7.2.9. Промоцията стартира на 03 Септември 2018 г. и първото теглене на жребий и сумиране на кодове ще бъде извършено на 24 Септември 2018 г. (триседмичен интервал). След това, интервалите ще бъдат на седмична основа, от понеделник до следващия понеделник. Например, от понеделник, 24 Септември 2018 г. 00:00 ч. до 23:59 ч, в неделя, 30 Септември 2018 г., и така нататък, на подобни седмични интервали. Кодове, регистрирани за един период от промоцията, не се прехвърлят към други периоди, освен за участие за „A Modo Mio кафе машина с капсули от Lavazza“.
  • 7.2.10. Победителят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки период от промоцията. През всеки период от промоцията ще бъдат изтеглени съответно: 5 награди „A Modo Mio кафе машина с капсули от Lavazza“ , 50 награди „Тиган за палачинки от Cappy”.
  • 7.2.11. По време на всяко теглене ще бъдат изтеглени резервни победители, които да получат наградите, в случай че изтеглените победители се откажат или не бъдат открити. Ако няма налични резервни победители, наградата ще бъде прехвърлена към следващия период на промоцията. В случай че Организаторът не може да открие никой от изтеглените победители или те откажат да получат наградата си или по друга причина същата не може да им бъде връчена, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите, или да ги задържи.
  • 7.2.12. Имената на победителите ще бъдат публикувани на уебсайта www.zakuskapromo.bg в рамките на 72 часа след изтегляне на печелившите.
  • 7.2.13. В рамките на една седмица след всеки жребий, представител на Организатора, ще се свърже с потребителя и той ще бъде помолен да се идентифицира. Победителят ще бъде помолен да предостави своя адрес така, на който ще му бъде изпратена наградата.
  • 7.2.14. Участници, които не са били открити от Организатора на регистрираните телефонни номера в рамките на съответните седмични интервали, губят праваото си да ги получат. Организаторът няма да носи отговорност за никакви непоискани награди.
  • 7.2.15. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

   • Наградите ще бъдат доставени с куриер до адреса на победителя до 3 месеца от обявяването на печелившите и при условие, че победителят е потвърдил адрес за доставка и е бил открит на посочения адрес. Куриерът ще посети адреса два пъти. Ако първият път победителят не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението. Награди, които не са получени от победителя в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Промоцията (21.10, 00:00 ч) ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.
   • В попълнената декларация, всеки победител ще има възможност да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име, местожителство, глас и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за победител без никакви други задължения от страна на Организатора. Победителят ще трябва да предостави скреч картите, чиито кодове са били регистрирани със съответно кодовете, които са изтеглени като печеливши за проверка и сравняване с регистрираните на промоционалния уебсайт номера. Скреч карти, кодовете на които не съвпадат с регистрираните на промоционалния сайт, биват фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. В този случай, наградата няма да бъде предоставена. Решението, дали кодовете са валидни или не, принадлежи на оторизираното от Организатора трето лице и е обвързващо за Участниците в Промоцията.
  • 7.2.16. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
  • 7.2.17. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

https://zakuskapromo.bg/#awards
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете