Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели стойността на покупката си

Спечели стойността на покупката си


Изтекла !
Описание:

За да се включи в Играта за наградите, предвидени по-долу, Участникът, трябва да:

 

3.1. Да закупи в магазин „Orange center“ в Периода на провеждане на Играта стока/и без ограничение във вида и стойността им , да запази касовата бележка за покупката и да се регистрира за участие с посочване на лични данни и данни от касовата бележка.

 

3.3. Данните за касоват а бележка се регистрират по един от следните начини:

 

• На място в магазина, в който е пазарувал или в друг магазин от веригата на Orange center или в Интернет страницата на адрес https://www.orangecenter.bg/100-za-100, чрез попълване в регистрационната форма на задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, магазинът, от който е пазарувал, и номера на документа на касовата бележка, както е показано на самата страница, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след това да натисне бутона „Регистрирай се“.

• Като даде съгласието си за участие в Играта при завършване на своята онлайн поръчка на страницата на адрес https://www.orangecenter.bg/100-za-100

 

3.4. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да се регистрира за участие неограничен брой пъти като посочва данни за всяка отделна покупка, за която му е издадена и е запазил касова бележка. С една касова бележка може да се участва само веднъж . З а всяка касова бележка е необходима отделна нова регистрация.

 

3.5. Представянето на касовата бележка е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

 

4. Награди

 

4.1. Като награди ще бъдат предоставени 100 бр. ваучерa за покупка в обектите от верига Orange center на стойност равна на 100% на сумата на регистрираната и изтеглена като печеливша касова бележа. Максималната стойност на наградата няма да превишава 2 минимални работни заплати за страната към м. август 2018 г.

 

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице.

 

Всеки участник, спечелил Награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметнапечалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

 

4.2. Не се допуска размяна на награди за парична сума. Преотстъпване на наградите на трети лица не се допуска.

 

4.3. Печелившият Участник има право да получи стоки на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center. При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерът е валиден в рамките на една календарна година от спечелването му.

 

4.4. Организаторът може да изиска от печелившия Участник да потвърди своята самоличност, чрез представяне на съответ ен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

 

4.5. За да получи наградата си, Участникът е длъжен да представи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.


https://www.orangecenter.bg/100-za-100
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете