Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели телефон, часовник, гривна или тонколонки Huawei

Спечели телефон, часовник, гривна или тонколонки Huawei


Изтекла !
Описание:

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.

Етап 1

За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.V, следва да публикува лична авторска Instagram снимка от неговия Instagram профил в периода 03.08.2018 г. до 26.08.2018 г., вкл.

 

Публикуваната снимка трябва да показва успешно плащане на месечна сметка през мобилното приложение MyTelenor, което е визуализирано чрез кратко видео, снимка или поредица от снимки. Задължително към Instagram снимката трябва да присъства скрийншот или кадър на екрана от приложението, който валидира, че сметката е платена успешно, както и хаштаг #споделихучаствам – изписан точно по този начин със слети две думи „споделих“ „участвам“. Препоръчително е потребителят да не публикува съдържание, на което ясно се виждат негови лични данни.

Публикуваната Instagram снимка следва да бъде авторска, автентично възпроизведена или обработена допълнително и да отговаря на 3-те критерия на журито: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинална и забавна, без обаче нейното заснемане да излага на риск здравето и живота на нейния автор и/или други участници. Изображенията в Instagram снимката следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана Instagram снимка, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в по-нататъшно класиране.

Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/ видео в Instagram, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

В случай че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своята Instagram снимка за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на Instagram снимка за участие в Кампанията всеки потребител декларира и гарантира, че същата е лична авторска и се съгласява тя да бъде използвана за целите на настоящата Кампания, в това число да бъде копирана, допълнително редактирана и публикувана на официалния Instagram/ Facebook профил на Теленор България (telenorbg), в случаи че нейният автор бъде избран като полуфиналист, финалист, резерва или победител в някой от етапите на Кампанията.

Участник в Кампанията може да участва само с една публикувана Instagram снимка в Етап 1. В случай че участникът качи няколко различни Instagram снимки от един и същи Instagram профил, в класирането за Етап 2 може да продължи само една негова Instagram снимка, която отговаря на настоящите условия.

Публикуваното от всеки участник авторско съдържание, заедно с неговото потребителско име, се свалят в края на всеки работен ден от Етап 1 от организатора с цел Instagram снимките да бъдат селектирани и оценени спрямо правилата на Кампанията.   

Етап 2

В периода между 27.08.2018 г. и 31.08.2018 г. вкл., следва първа селекция на финалистите за Етап 3 – гласуване с публиката.

От всички публикувани Instagram снимки с хаштаг #споделихучаствам тричленно жури в състав Биляна Славейкова (bibons), Лорина Камбурова и Николай Станоев избира 64 финалисти и 20 резерви от участниците от Етап 1, които да продължат в Етап 3.

В този период представител на Теленор България ще се свърже с избраните 64 финалисти на лично съобщение на Instagram профила, с който участниците са се включили в Кампанията, за да провери дали отговарят на настоящите условия. В случай че се установи несъответствие с правилата или представител на Организатора не може да се свърже със съответен участник в рамките на 24 часа след изпратеното лично съобщение - пристъпва се към избор и свързване със следващите резервни участници по реда на техния избор до изчерпването им. 

Етап 3

64-те Instagram снимки на селектираните участници от Етап 2 се групират по 2 на случаен принцип.

Групите от по 2 Instagram снимки се пускат като една Instagram история на официалния профил на Теленор България в Instagram в периода 03.09.2018 – 18.09.2018, като на ден се публикуват по 4 двойки Instagram истории.

Потребителите могат да гласуват за една от двойките Instagram сторита в рамките на всяка група чрез опцията за гласуване на Instagram.

Накрая на този етап Instagram историите от всяка група, които са събрали повече гласове от потребителите, продължават напред, т.е. към Етап 4 продължават общо 32 участника.

В случай че и двамата участници в групирана Instagram история получат равен брой гласове, чрез жребий се определя кой от участниците да продължи в Етап 4. 

Етап 4

32-мата участника и техните Instagram снимки, избрани на Етап 3, ще бъдат оценени от тричленното жури, съставено Биляна Славейкова (bibons), Лорина Камбурова и Николай Станоев, които ще следят за следните критерии: потенциал за споделяне, оригиналност на представянето и забавление.

Оценяването ще се случи по десетобалната система за всеки критерий за всеки участник и ще бъде заснето и излъчено във видео в профилите на Теленор България във Facebook и Instagram.

10-те награди в Кампанията се получават от участниците, събрали най-голям общ брой точки по трите критерия.

Авторът на Instagram снимката, събрала най-голям общ брой точки по трите критерия, ще бъде обявен за победител на първо място. Участникът, събрал най-много точки след първия победител, съответно ще бъде избран като победител на второ място, а този след него – за победител на трето място. Останалите 7 финалисти се считат подгласници на победителите и се определят съответно на четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето и десето място според броя точки, които са събрали в гласуването на журито.

В случай че на първите три места са класирани финалисти с равен брой точки, чрез жребий се избира кой от тях да получи награда за победител на първо място, второ или трето място.

Победител в Етап 4 от Кампанията има право само на една награда, чийто вид се определя в зависимост от мястото на неговото класиране.

Победителите в Кампанията ще бъдат обявени в официалните профили на Теленор в Instagram и Facebook.

VII. НАГРАДИ

Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:

  • Награда за победител на първо място: 1 (един) брой HUAWEI P20 Lite Dual Black
  • Награда за победител на второ място: 1 (един) брой HUAWEI WATCH 2 C Black
  • Награда за победител на трето място: 1 (един) брой HUAWEI Color Band A2 Red
  • Награда за победител на четвърто място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
  • Награда за победител на пето място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
  • Награда за победител на шесто място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
  • Награда за победител на седмо място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
  • Награда за победител на осмо място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
  • Награда за победител на девето място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable
  • Награда за победител на десето място: 1 (един) брой HUAWEI Sound Stone Portable

http://www.telenor.bg/bg/myt-digital-summer
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете