Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели 3000 лв. за пазаруване в Lidl

Спечели 3000 лв. за пазаруване в Lidl


Изтекла !
Описание:

7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.08.2018 до 31.08.2018 г. вкл.) да:

7.1. пазарува в магазин на Лидл България за не по-малко от 33 (тридесет и три) лева и да запази касовата бележка; и

7.2. да посети страницата www.lidl.bg/3000 и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни  и след това да натисне бутон „Участвай“.

8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка. Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.


IV. Награда


9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 33 ваучери за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на обща стойност 3000 лв. Един ваучер включва 3 електронни карти за пазаруване в магазините на Лидл България, всяка заредена с 1000 лв. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (10.09.2021 г.), което настъпи първо.

10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

11. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.


https://www.lidl.bg/bg/pazaruvane-za-3000.htm
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете