Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 9 (девет) броя 43-инчови телевизори, марка Philips

Спечелете 9 (девет) броя 43-инчови телевизори, марка Philips


Изтекла !
Описание:

1. За да участва в томболата, лицето не е необходимо да извършва допълнителни действия, освен да отговаря на условията да бъде участник, посочени в раздел IV. „Участници“. 2. Всеки участник взема участие във всички тегления, провеждани от датата на кандидатстването му за потребителски кредит, но при условие, че потребителският кредит е отпуснат. 3. За дата на отпускане на потребителския кредит се счита датата, на която сумата е наредена по посочената от кредитоискателя в искането за отпускане на потребителски кредит банковата сметка. 4. За дата на кандидатстване за потребителски кредит се счита датата, посочена в искането за отпускане на потребителския кредит. 5. В случай че кредитоискател кандидатства за потребителски кредит в рамките на една календарна седмица, но го усвои (т.е. кредитът му бъде отпуснат) в рамките на следващата календарна седмица, то същият участва и в тегленето за седмицата, през която е кандидатствал за кредит. 6. Печелившите ще бъдат теглени на томболен принцип в присъствието на тричленна комисия от служители на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД. 7. Тегленето на печелившите участници ще се извърши както следва: - Един на 23.07 от участниците в периода от 1.07 до 8.07, - Един на 30.07 от участниците в периода от 1.07 до 15.07, - Един на 6.08 от участниците в периода от 1.07 до 22.07, - Един на 13.08 от участниците в периода от 1.07 до 29.07, - Един на 20.08 от участниците в периода от 1.07 до 5.08, - Един на 27.08 от участниците в периода от 1.07 до 12.08, - Един на 3.09 от участниците в периода от 1.07 до 19.08, - Един на 10.09 от участниците в периода от 1.07 до 26.08, - Един на 17.09 от участниците в периода от 1.07 до 31.08. 8. Всеки участник има право да получи само 1 награда, независимо колко пъти отговаря на условията да бъде участник, посочени в раздел IV. „Участници“. 9. Списък с име, фамилия и населено място на всички печеливши ще бъде публикуван на Facebook и интернет страницата на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, секция „Печеливши“ в срок до 5 работни дни, считано от тегленето на печелившите. Печелившите от томболата ще бъдат уведомени и на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 работни дни, считано от датата на теглене на печелившия участник. 3 / 5 10.Спечелилите награди ще ги получат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на тяхното уведомяване по телефона за спечелването на наградата. 11.Наградите ще бъдат получавани лично в офисите на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, в които печелившите са сключили съответните договори за потребителски кредит. При получаване на наградата всеки печеливш участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който се подписва от представител на Организатора и от печелившия участник. 


https://proficredit.bg/promo/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете