Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели климатик, басейн, косачка, душ система или винтоверт от Praktiker

Спечели климатик, басейн, косачка, душ система или винтоверт от Praktiker


Изтекла !
Описание:
 • Общи

  В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
  1. Aкумулаторна косачка Einhell GE-CM 43 Li M Kit PXC (1 бр.)
  2. Басейн Intex 26772NP (1 бр.)
  3. Инверторен климатик Bosch Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW/2OU (1 бр.)
  4. Душ система Grohe Vitalio Start 160 THM (1 бр.)
  5. Акумулаторен винтоверт Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic (1 бр.)

   

  Абонамент може да бъде извършен на www.praktiker.bg чрез въвеждане на валиден имейл във формата „Абонирайте се за нашите промоции“ и натискане на бутон „Абонирай ме“. Регистрираните на www.praktiker.bg акаунти могат да извършат абонамент и през “Моят профил”, меню “Бюлетин”.

  • 1.1. Томболата е организирана от „Практикер Ритейл” ЕООД, наричан по-долу за краткост „Организатор". Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила за участие в Томболата, наричани по-долу за краткост “Официални правила”. Официалните Правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на интернет страницата на Организатора www.praktiker.bg Организаторът на Томболата си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила в хода и в рамките на периода на Томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на www.praktiker.bg
  • 1.2. Срок: Томболата ще се проведе в периода от 22.06.2018 г. до 05.10.2018 г.
  • 1.3. НАГРАДИ

  • 1.4. Механизъм: В тегленето на награди от Томболата участват валидни имейл адреси, които към датата на съответното теглене имат на www.praktiker.bg валиден абонамент за получаване на актуални промоции на Практикер, наричан по-долу за краткост „Абонамент“.

  • 1.5. Територия: Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
  • 1.6. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата. С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, участниците се съгласяват да участват в Томболата и потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
 • 2. Право на участие
  • 2.1. В Томболата имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст.
  • 2.2.Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели само една от общо петте награди. За спечелил по смисъла на предходното изречение се счита и лице, което е било лишено от правото да получи награда на някое от основанията, посочени в настоящите Официални правила.
  • 2.3. В играта нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети Технополис и Практикер, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.

https://www.praktiker.bg/bg/subscribe-for-newsletter-lottery-PR
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете