Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 3 екзотични екскурзии и 5 екскурзии на Балканите

Спечелете 3 екзотични екскурзии и 5 екскурзии на Балканите


Изтекла !
Описание:

Условия за участие в Играта

1. Всеки клиент на "Табак Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща сумата от 15,99 лева (петнадесет лв. и 99 ст.), получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 15,99 лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки търговски обект „Lafka“ на "Табак Маркет" АД в страната.

2. Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка на стойност, равна или надвишаваща сумата от 15,99 лева, попълват необходимата за участието информация (име, фамилия, населено място, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършената в търговския обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 15,99 лева, и собственоръчно поставят Талона за участие в специално разработена за целта урна/кутия на късмета Lafka, в обектите на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.

3. Само потребителите, които отговарят на тези Общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.

4. Организаторът запазва правото си да не допусне до последващо участие в Играта без предварително уведомление всеки участник, който е (i) попълнил Талона за участие с неточна и/или непълна информация, (ii) действащ недобросъвестно, (iii) нарушаващ настоящите Общи условия.


https://lafka.bg/bg/tos-Easter-promo2018
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете