Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете уред за готвене на пара, тенджери, тигани и салатиери от Bonduelle!

Спечелете уред за готвене на пара, тенджери, тигани и салатиери от Bonduelle!


Изтекла !
Описание:

ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства. Родители не могат да регистрират децата си за участие.

2.  Всеки потребител, желаещ  да участва в промоцията, следва да закупи поне два продукта с марка Bonduelle. За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на промоцията НОМЕР и ДАТА от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти на интернет адрес www.bonduellenature.bg/promo.

2.1. За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

3. Преди да регистрира касовата бележка на www.bonduelle.bg/promo участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, номер на мобилен телефон за връзка, електронна поща, дата и номер на касовата бележка. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от играта и ще могат да бъдат използвани като база данни eдинствено от Bonduelle Group.

4. Всеки участник може да регистрира колкото желае касови бележки. Един участник може да спечели само една седмична малка награда и една голяма награда в края на периода.

5..Повторна регистрация на вече регистриран номер няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

.6. След въвеждане номера и часа на касовата бележка, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

7. С включването си в кампанията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.


https://promo.bonduelle.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете