Декември подаръци награди Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 20 спортен сак Under Armour от Activia

Спечелете 20 спортен сак Under Armour от Activia


Изтекла !
Описание:

1. Участване за награди

Стъпка 1: Закупете минимум три броя от промоционалните продукти, описани в Раздел 3, т. 2

Стъпка 2: Регистрирайте четирицифрения код на касовата бележка и датата на касовата бележка на интернет страницата www.danone.bg.

1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

1.2. Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.

1.3. При регистрация на четирицифрения код на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 3 или повече броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, участникът се включва автоматично в съответното теглене за седмична награда. В случай че спечели седмична награда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.danone.bg, имейл адресът и телефонът му. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрацията си за участие в играта на интернет страницата: www.danone.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.

1.5. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на ден.

2. Награди

2.1. За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 20 броя награди – спортен сак “Under Armour” чрез теглене на победители. Всяко теглене е на случаен принцип.

3. Теглене на наградите:

3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора.

3.2. Седмичните награди ще се теглят всеки четвъртък, стартирайки от 08.02.2018 г. (08.02, 15.05, 22.02 и 01.03.). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, считано от началото на Играта до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се теглят 5 печеливши и 5 резерви.

3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.danone.bg и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същи вид от един участник (с един и същ имейл и/или телефон) за периода на Играта!


http://billaactiviapromo.danone.bg/login
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете