Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 50 дрона, 300 камери и 1 000 000 бутилки Coca-Cola

Спечелете 50 дрона, 300 камери и 1 000 000 бутилки Coca-Cola


Изтекла !
Описание:

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

а) надпис „Coca-Cola 500ml“ – в този случай печелите безплатна Coca-Cola 500ml, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;

б) уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX и описаното в настоящия документ, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в Част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:

 

  • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
  • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
  • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
  • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и настоящите официални правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и официалните правила на потребителска промоция „Над 1 000 000 награди“.

 

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

 

  • Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от първи награден фонд – Камера за инстантни снимки – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията;
  • Минимум 8 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от втори награден фонд – Дрон с камера – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;

 

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Камера от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.  Участниците могат да спечелят максимум по една награда от даден вид. Изтеглен като печеливш участник в томбола за даден период не може да играе за същата награда в томбола за следващ период.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), освен това с тях може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий за Наградите  от Първи и Втори награден фонд.

Промоцията стартира на 05.02.2018 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 05.02.2018 г. и продължава до 29.04.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 05.02.2018 до неделя 25.02.2018, 23:59 ч., триседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 26.02.2018 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта. Следващите периоди са на седмична база, както следва:

От 26.02.2018, 00:00 ч. до 04.03.2018, 23:59 ч.,

последван от 05.03.2018, 00:00 ч. до 11.03.2018, 23:59 ч.,

12.03.2018, 00:00 ч. до 18.03.2018, 23:59 ч.,

19.03.2018, 00:00 ч. до 25.03.2018, 23:59 ч.,

26.03.2018,00:00 ч. до 01.04.2018, 23:59 ч.,

02.04.2018, 00:00 ч. до 08.04.2018, 23:59 ч.,

09.04.2018, 00:00 ч. до 15.04.2018, 23:59 ч.,

16.04.2018, 00:00 ч. до 22.04.2018, 23:59 ч. и

23.04.2018, 00:00 ч. до 29.04.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция.

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 26.02.2018, 05.03.2018, 12.03.2018, 19.03.2018, 26.03.2018, 02.04.2018, 09.04.2018, 16.04.2018, 23.04.2018 и последно теглене на 30.04.2018.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 12 седмици с 10 тегления на награди.

Наградите ще бъдат теглени в следните количества:

  • Първи награден фонд - Камера: 30 бр. при всяко седмично теглене
  • Втори награден форнд – Дрон: 5 броя при всяко седмично теглене

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 30 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 5 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията.


https://houserules.bg/rules/cc-mysparx-winter-promo
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория

Спечели MacBook Air лаптоп

Остават 3 дни