Декември подаръци награди Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 4 ваучера по 800 лв. и 4000 минишейни от Belvita

Спечелете 4 ваучера по 800 лв. и 4000 минишейни от Belvita


Изтекла !
Описание:

Механизъм на промоцията /играта/:

 

 1. Купи бисквити belVita за минимум 4 лв. Необходимо условие е, закупуването на бисквити belVita на обща стойност не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
 2. Снимай касовата бележка и я регистрирай на интернет страницата www.belvita.bg. Регистрацията се извършва чрез "качване" (upload) на снимката, както и попълване на следните лични данни: име и фамилия, мобилен номер, и-мейл. Задължителни условия са участникът да потвърди, че пази касовата бележка / касовите бележки, както и че е прочел и е съгласен с настоящите Официални Правила.
 3. При регистриране на касова бележка на стойност минимум 4 лв., участникът участва в тегленето на дневните награди.
 4. С всеки две регистрирани и неспечелили дневна награда бележки, участникът участва в тегленето на седмичната награда. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

 

Например: ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил мини шейна, то той не участва в седмичното теглене за ваучер за почивка. За да се включи в седмичното теглене, участникът трябва да регистрира още поне 1 касова бележка, с която да не е спечелил минишейна.

 

С регистирането на всяка следваща касова бележка участникът увеличава шанса си за участие в дневните тегления – напр.  ако потребител регистрира в рамките на един ден 2 касови бележки, то той влиза с двоен шанс в тегленето за дневна награда, както и веднъж в седмичното теглене за голяма награда, в случай, че не спечели дневна награда.

 

 1. Регистираните в съотвения ден бележки участват само и единствено в дневното теглене за дневните награди за съответния ден. Регистираните (и неспечелили дневни награди) в съответната седмица бележки участват само и единствено в седмичното теглене за награди за съответната седмица.
 2. Тегленето на дневните награди се извършва до 48 часа след всеки изминал ден от активността и се публикуват на сайта до 24 часа след тегленето.
 3. Седмичните тегления се провеждат до 48 часа след всеки изминал седмичен период от активността. Седмичните периоди от активността са както следва:
  • От 00:00 часа на 03.01 – до 23:59 часа на 09.01 включително
  • От 00:00 часа на 10.01 – до 23:59 часа на 16.01 включително
  • От 00:00 часа на 17.01 – до 23:59 часа на 23.01 включително
  • От 00:00 часа на 24.01 – до 23:59 часа на 31.01 включително
 4. При изтегляне на печелившите, снимките на печелившите касови бележки ще бъдат внимателно преглеждани. Печалбата ще бъде обявена за невалидна, и ще бъде изтеглен нов печеливш, в следните случаи: снимката на бележката е нечетима / неясна и/или липсва покупка на бисквити belVita за минимум 4 лв, и/или липсва допълнително написано от продавача име на закупения продукт, с подпис и печат на търговца, поставени в момента на покупката.
 5. Мобилните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.belvita.bg, като последните три цифри от всеки номер ще бъдат скрити с ХХХ.
 6. Наградите се разпределят правопропорционално на дните / седмичните периоди от периода на промоцията. Разпределението става чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер за разпределние на награди на случаен принцип, всеки ден, на база регистрации в промоцията.
 7. Всеки печеливш (както на дневна, така и на седмична награда) ще получи уведомителен смс за спечелена награда с допълнителна информация. Всеки печеливш трябва да потвърди своята награда в рамките на 5 дни, като се обади на посочения в уведомителния СМС телефонен номер и остави своите данни за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
 8. Организаторът се ангажра заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. Да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват документа, удостоверяващ стойността й при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 9. Участниците, спечелили ваучер за почивка на стойност 800 лв, могат да използват наградата спрямо следните основни правила:
  • Печелившият участник трябва да направи резервация за избрана от него услуга от портфолиото на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД до датата на валидност на Ваучера. Резервацията може да бъде за период след тази дата.
  • Необходима е предварителна резервация, която следва да бъде направена най-малко 10 дни преди избраната от клиента дата за настаняване. Резервацията трябва да бъде направена на следните координати:
   • BCD Travel, Тел: 02/981 63 15, Е-мейл: mice@bcdtravel.bg
   • На място в някои от офисите на фирмата на следните адреси:

гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8

 

гр. София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" 38

 

гр. Пловдив 4000, ул. "Капитан Райчо" 56

 

гр. Пловдив 4000, ул. "Отец Паисий" 24

 

 • Наличните свободни места в хотела са предмет на изрично потвърждение от страна на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД. Туроператорът си запазва правото да промени избраните от клиента дати и да предложи друг алтернативен период при липса на свободни места, в избраната от клиента хотелска база или програма, като той ще бъде уведомен за това в момента на резервацията.
 • В случай на кражба или загуба, ваучерът не може да се преиздава.
 • Ваучер с нарушена цялост е невалиден.
 • Преотстъпването на ваучера не е позволено.
 • Ваучерът не може да се връща, както и да се търси неговата парична стойност.
 • Ваучерът може да бъде използван еднократно за една резервация на стойност отговаряща на стойността на ваучера или за повече от една резервация.
 • В случай, че стойността на потвърдените от клиента услуги е по–висока от стойността на ваучера, клиентът трябва да доплати разликата или да избере друга услуга.
 • В случай, че стойността на потвърдените от клиента услуги е по–малка от стойността на ваучера, разликата може да бъде използвана за друга допълнителна услуга като допълнение или за друга независима услуга от портфолиото на Астрал Холидейз Интернешънъл АД, като резервацията за независимата услуга трябва да бъде направена в периода на валидност на ваучера.
 • Преносителят се задължава да ползва Ваучера в посочения период на валидност (от момента на получаване до 30.06.2018 г.)
 • За неуредените въпроси относно използване на ваучера ще се прилагат и Общите условия на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД:http://www.astralholidays.bg/pravila_travel.html и Общите правила и условия за ползване на подаръчен ваучер на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД:http://www.astralholidays.bg/vaucher_gift.html
 1. С една уеб регистрация може да бъде регистрирана само една касова бележка. За регистрирането на една касова бележка може да бъде направена само една уеб-регистрация.
 2. Единният идентификатор на всеки участник е мобилният му телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ  и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията си. Всяка следваща регистрация на касова бележка от същия мобилен телефон ще бъде отчетена без въвеждането на код за сигурност, тъй като вече телефонният номер ще е валидиран като реален и действащ.
 3. Печелившите участници получават наградите си САМО след представяне на печелившата касови бележки (фискални бонове) за закупените продукти belVita пред куриера (стойността и номера, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец, в момента на покупката.

 

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

 

 1. Регистрации на интернет страницата www.belvita.bg ще се приемат в периода между 03.01.2018 г. - 31.01.2018 г.
 2. Всеки участник може да регистрира максимум 20 касови бележки за периода на промоцията.
 3. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на денонощие.
 4. За целия период на промоцията, един участник може да спечели максимум 2 belVita минишейни и максимум 1 ваучер за почивка на стойност 800 лв.

https://www.belvita.bg/rules.php
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете