Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 50 000 лв., всеки месец 2000 лв. и всяка седмица предметни награди за 1000 лв. от лотарията на НАП

Спечелете 50 000 лв., всеки месец 2000 лв. и всяка седмица предметни награди за 1000 лв. от лотарията на НАП


Изтекла !
Описание:

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка (хартиен носител, сканирано или фото копие) до края на играта, може да спечели една от големите награди в Лотарията на НАП.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията kasovbon.bg и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3 Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, ЕГН, град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

1.4 Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

1.5 Всеки регистриран потребител може да въвежда данни от касови бележки и чрез мобилното приложение на НАП „NRA Mobile“, което може да се изтегли през App Storeна мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

1.6 Касови бележки могат да се регистрират и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор (след създаване на профил на www.kasovbon.bg).

 Национална агенция за приходите не носи отговорност за грешно подадена информация.

2. Механизъм на играта

2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2017), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

2.2 Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката. 

2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година.

2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

2.5 Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да удвои шансовете си в томболата. След като регистрира касовия си бон, потребителят посочва в полето за регистрация на бележка и данните от документа, получен от ПОС терминал, след което избира опцията "Запази".  

2.6 Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

2.7 Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

2.8 Всяка бележка от ПОС терминал може да бъде отчетена в базата на Лотарията, стига преди това да бъде регистрирана касовата бележка, получена от извършената покука.

2.9  Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират, след като преди това бъдат въведени реквизитите от фискалния бон и след потвърждение на данните от полето „Бележка от ПОС терминал“.

2.10 Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

2.11 Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

2.12 В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

2.13 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.14 Органите на Национална агенция за приходите проверяват валидността на всяка касова бележка преди предоставянето на предметна награда на победителя. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Национална агенция за приходите ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 65  награди в рамките на 12 месеца, както следва: седмични – предметни награда на стойност 1000 лв., месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв. Жребият и касовите бележки, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата описани в т. 2.11 от „Механизъм на играта“.

1. Механизъм за избор на победител

1.1 Седмичните победители се определят на лотариен принцип, всеки понеделник в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Първият победител на седмична награда ще бъде изтеглен на 18.12.2017 г. (касовите бележки, регистрирани до 11:59 ч. на 17.12.2017 г. и издадени след 01.01.2017 г. включително,  участват за първата седмична награда). В жребия за останалите седмични награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на всеки последен ден от календарната седмицата (неделя). (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 25.12.2017 г., са регистрираните от 11:59 ч. на 17.12.2017 г. до 11:59 ч. на 24.12.2017 г. Бележките, които участват в жребия на 01.01.2018 г. са всички касови бележки, регистрирани от 11:59 ч. на 24.12.2017 г. до 11:59 ч. на 31.12.2017 г.)

1.2 Първият месечен победител ще бъде изтеглен на 15.01.2018 г. В жребия за месечни награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на последния ден от седмицата (неделя) преди тегленето на месечната награда. (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 15.01.2018 г. трябва да са регистрирани до 11:59 ч. на 14.01.2018 г. В жребият за втората месечна награда участват всички касови бележки, регистрирани от 11:59 ч. на 14.01.2018 г. до 11:59 ч.на 11.02.2018. Жребият за втората месечна награда ще бъде изтеглен на 12.02.2018 г.)

1.3 Победителят, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 10.12.2018 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 11:59 ч. на 09.12.2018 г.

1.4 Определянето на победителите се извършва в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Лотарията до 12:00 часа. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

1.5 Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

1.6 В случай, че по време на Лотарията или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички участници в играта от софтуер на случаен принцип.


https://kasovbon.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория