Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели 30 ваучера по 150 лв. за вълшебна коледна вечеря с Чайка.

Спечели 30 ваучера по 150 лв. за вълшебна коледна вечеря с Чайка.


Изтекла !
Описание:

В Играта участва всeки Участник, който е:

- закупил вафли Чайка с вкус шоколад – 6бр. в опаковка и вафли Чайка класик – 6 бр.в опаковка, чиято обща стойност е минимум 1,50лв. (един лев и петдесет стотинки).

- на гърба на касовата бележка за горепосочената покупка Участникът трябва да напише трите си имена и телефон за връзка и да пусне бележката в обозначената урна в съответния търговски обект, от който е закупена.

2. Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1., участва в томболата за награда ваучер за 150лв., който е валиден за пазаруване в съответния търговски обект. Един участник има право да участва неограничен брой пъти във всички обекти участващи в промоцията.

3. Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта. Победителите в Играта се определят с еднократно теглене във всеки един от участващите търговски обекти на деня следващ деня, в който изтича срока за участие в Играта по т.3.2. от настоящите Условия.

4. Тегленето се извършва на случаен принцип от представител на Организатора чрез томбола.

5.. Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен на 22.12.2017г. на www.facebook.bgt/ZaharniZavodiBG/.

6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. Организаторът не носи отговорност, при несъответствие в данните в следствие на което Участникът не може да получи наградата си.

8. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез телефонно обаждане на посочения на касовия бон телефонен номер.

9. Наградите от промоционалната игра ще бъдат връчени на печелившия участник в търговския обект участвал в промоционалната игра.

10. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и след подписване на приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра от печелившия участник, който трябва да бъде предаден на служителя на Организатора. В протокола печелившият участник трябва да попълни личните си данни.

11. Въз основа на подписания протокол Ораганизаторът издава служебна бележка по образец, която участникът декларира в сроковете и по реда на ЗДДФЛ.


Адрес за участие:
https://business.facebook.com/notes/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/1159138410887761/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете