Декември подаръци награди Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете с Емека- 200 броя плюшена играчка Емечо!

Спечелете с Емека- 200 броя плюшена играчка Емечо!


Изтекла !
Описание:

.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят някой от участващите по т. 4.1. продукти с търговска марка „Emeka” от някой от участващите обекти, изброени в т. 2.3. Участниците, срещу представяне на касовата бележка, удостоверяваща направената покупка, следва да поискат от служител на „Информация“ или на каса в съответния обект, талон за участие, да попълнят в него трите си имена, номер на мобилен телефон, номер на касовата бележка и да отбележат в съответното поле, че са съгласни личните ми данни от попълнения талон за участие да бъдат обработени от Организатора с цел определяне на печелившите и предоставяне на наградите. Поставянето на отбелязване в съответното поле, че са съгласни личните ми данни от попълнения талон за участие да бъдат обработени от Организатора с цел определяне на печелившите и предоставяне на наградите е задължително условие за обявяване на изтегления участник като печеливш и получаване на награда в настоящата Игра

В случай, че в една касова бележка е отразена покупка на повече от един продукт с търговска марка „Emeka“ по т. 4.1., участникът има право да получи само един брой талон, даващ му право да участва в Играта. Попълненият талон следва да се пусне в специално предназначена за Играта урна, позиционирана в задкасовата зона в участващите обекти. След получаване на талон за участие срещу представена касова бележка, касиерът или служител на бюро „Информация“ поставя печат върху нея и тя не може да бъде използвана от участващите за получаване на последващ талон за участие в Играта. Една касова бележка, в която е отразена покупка на продукт/и с търговска марка „Emeka“ кухненска ролка по т. 4.1., може да бъде използвана само веднъж за получаване на талон за участие в Играта. Участникът трябва да запази касовата бележка за направената покупка и, в случай че бъде изтеглен като печеливш, да предостави нейно копие на представител на магазина, като условие за получаване на спечелената награда.

2. За да спечелят награда, участниците в Играта трябва да:

2.1. закупят в определения период по т. 2.1. от обект по т. 2.3., участващ/и продукт/и с търговска марка „Emeka” по т.4.1

2.2. поискат от „Информация“ или от каса в съответния обект талон за участие, да го попълнят коректно и да го пуснат в специално обозначената за целта урна за талони.

2.3. бъдат изтеглени като печеливши при тегленето на печелившите участници от Играта.

2.4. предоставят на представител на магазина, предал им наградата, копие на касовата бележка за направената покупка, като нейният номер трябва да съвпада с номера на касовата бележка, попълнен в изтегления печелившия талон за участие в Играта.

3. Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Всеки от Участниците участва толкова пъти в Играта, колкото броя талона за участие e пуснал в предназначените за целта кутии.


http://www.e-meka.com/bg/news/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете