Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 3 таблета, 90 термоса и 45 одеяла с Western Union и Пощенска банка

Спечелете 3 таблета, 90 термоса и 45 одеяла с Western Union и Пощенска банка


Изтекла !
Описание:

 Механизъм на Промоцията

1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод за България или за чужбина в офис на Банката или в агентската мрежа на Банката в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на агента талон с уникален код;

2. Клиентът следва да отвори талона, за да узнае уникалния код, който следва да бъде регистриран онлайн на адрес www.westernunionnagradi.bg („Сайта“), като бъдат въведени следните данни:

• Уникален код на талона;

• Дата на превода;

• Име и фамилия на наредителя на превода;

• Телефон;

• E-mail адрес.

3. Клиентите, които са регистрирали успешно извършените от тях преводи, участват в разпределянето на наградите, чрез три тегления, които ще бъдат проведени от Организатора, както следва:

1. Първо теглене: Участват Клиентите, които до 15.11.2017 г. включително са наредили поне един превод, отговарящ на критериите по т. 5.1. за някоя от наградите по т. 6.1.2 или т. 6.1.3. (одеяла и термоси) и поне два превода отговарящи на критериите по т. 5.1., за награда по т. 6.1.1. (таблет). Ще бъдат разпределени: 1 (една) награда – таблет, 15 (петнадесет) награди – одеяла и 30 (тридесет) награди – термоси. Тегленето ще бъде извършено на 16.11.2017 г.;

2. Второ теглене: Участват Клиентите, които до 13.12.2017 г. включително са наредили поне един превод, отговарящ на критериите по т. 5.1. за участие в томболата за някоя от наградите по т. 6.1.2 или т. 6.1.3. (одеяла и термоси) и на критериите по т. 5.2. за награда по т. 6.1.1. (таблет). Ще бъдат разпределени :1 (една) награда – таблет, 15 (петнадесет) награди – одеяла и 30 (тридесет) награди – термоси. Тегленето ще бъде извършено на 14.12.2017 г.;

3. Трето теглене: Участват Клиентите, които до 02.01.2018 г. включително са наредили поне един превод, отговарящ на критериите по т. 5.1. за участие в томболата за някоя от наградите по т. 6.1.2 или т. 6.1.3. (одеяла и термоси) и на критериите по т. 5.2. за награда по т. 6.1.1. (таблет). Ще бъдат разпределени: 1 (една) награда – таблет, 15 (петнадесет) награди – одеяла и 30 (тридесет) награди – термоси. Тегленето ще бъде извършено на 03.01.2018 г.;

4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Всеки Клиент може да регистрира неограничен брой преводи в Промоцията, в съответствие с настоящите Правила. По-големият брой преводи, регистрирани от един Клиент през периода на Промоцията, увеличава шансовете за печалба от тегленията. Един Клиент може да спечели само по една награда от всяко теглене


Адрес за участие:
http://www.westernunionnagradi.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете