Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете годишна награда – 50 000 лв; месечни награди в размер на 2 000 лв и седмични – предметни награда на стойност 1000 лв.

Спечелете годишна награда – 50 000 лв; месечни награди в размер на 2 000 лв и седмични – предметни награда на стойност 1000 лв.


Изтекла !
Описание:

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка (хартиен носител, сканирано или фото копие) до края на играта, може да спечели една от големите награди в Лотарията на НАП.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията kasovbon.bg и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3 Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, ЕГН, град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

1.4 Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

 Национална агенция за приходите не носи отговорност за грешно подадена информация.

2. Механизъм на играта

2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2017), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

2.2 Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката. 

2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година.

2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

2.5 Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да удвои шансовете си в томболата, като регистрира, освен касовата си бележка и документът, получен от ПОС терминал.

2.6 Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

2.7 Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

2.8 Всяка бележка от ПОС терминал може да бъде отчетена в базата на Лотарията, стига преди това да бъде регистрирана касовата бележка, получена от извършената покука.

2.9 Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират от полето „Бележка от ПОС терминал“.

2.10 Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

2.11 Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

2.12 В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

2.13 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.14 Органите на Национална агенция за приходите проверяват валидността на всяка касова бележка преди предоставянето на предметна награда на победителя. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Национална агенция за приходите ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.


https://kasovbon.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете